Phụng Vụ

Ngày 5 tháng 9:Thánh Giuse Hoàng Lương Cảnh,Trùm Họ và Lang Y  (1763-1838)

Ngày 5 tháng 9:Thánh Giuse Hoàng Lương Cảnh,Trùm Họ và Lang Y  (1763-1838) Thánh Giuse Hoàng Lương Cảnh sinh năm 1763 dưới thời Chúa Trịnh Doanh tại làng Ván, tỉnh Bắc Giang. Ngay từ nhỏ, ông đã được may mắn sống với cha già Huy ở làng Thổ Hà, huyện Yên Việt và được cha dạy dỗ về đời sống …

xem thêm

Dẫn Vào Thánh Lễ Và Suy Niệm Chúa Nhật 22 Thường Niên – B

Chúa Nhật 22 Thường Niên B Đnl 4,1-2.6-8; Gc 1,17-18.21b-22.27; Mc 7,1-8a.14-15.21-23 Chủ đề: CHÚA KITÔ VỚI TẬP TỤC Lời Chúa: “Các ngươi gác bỏ một bên giới răn Thiên Chúa để nắm giữ tập tục phàm nhân” (Mc 7,8). Nhập lễ: Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, Phụng vụ Lời Chúa chúa nhật 22 thường niên hôm nay cho …

xem thêm

Lời Nguyện Chung GPCT 2018: CN 22 TN B

Lời Nguyện Chung GPCT 2018: CN 22 TN B – 02.09.18 Chủ tế :  Anh chị em thân mến, Đức Giêsu Kitô là Ngôi Lời Thiên Chúa. Chỉ một mình Người mới có Lời ban phúc trường sinh. Với tâm tình mến yêu Lời Chúa, chúng ta cùng dâng lời nguyện xin : Hội Thánh có sứ mạng khuyên dạy con cái …

xem thêm

Lời Nguyện Tín Hữu CN 22 TN B – Manna Bảo Lộc

CHÚA NHẬT 22 THƯỜNG NIÊN – NĂM B  Anh chị em thân mến, Sống đạo không chỉ là đi đọc kinh xem lễ, làm một số việc đạo đức và tuân giữ giới răn một cách rập khuôn, màu mè theo hình thức. Nhưng sống đạo là cư xử bác ái chân thành, xuất phát từ trong tâm hồn mỗi …

xem thêm

Lời Chúa Hôm Nay Từ 1-10/9/2018

Lời Chúa Hôm Nay Từ 1-10/9/2018 01/09/2018 Thứ Bảy Mùa Thường Niên Năm Chẵn. 02/09/2018 Chúa Nhật XXII Mùa Thường Niên Năm B. 03/09/2018 Thứ Hai Mùa Thường Niên Năm Chẵn. 04/09/2018 Thứ Ba Mùa Thường Niên Năm Chẵn. 05/09/2018 Thứ Tư Mùa Thường Niên Năm Chẵn. 06/09/2018 Thứ Năm Mùa Thường Niên Năm Chẵn. 07/09/2018 Thứ Sáu Mùa Thường …

xem thêm

Các Bài Hát Thánh Lễ CN 22 TN B (Gợi Ý) – File PDF

Chúa  Nhật  22-B :  Lề  Luật  Và  Tấm  Lòng 1-NL: Ca lên đi 3 2-SH: Xin thương tha, 3-ĐC : TV 14 4-Alleluia  2 5-DL: Dâng lên 6-HL: 1-Cho con đến với Ngài. 2-Lắng nghe Lời Chúa. 7-KL: Kinh tạ lễ.

xem thêm

Lời Nguyện Chung GPCT 2018: CN 21 TN B (new)

CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN – 26.08.18 Chủ tế: Anh chị em thân mến, Thiên Chúa là Cha chung của hết thảy mọi người và hằng yêu thương chăm sóc chúng ta. Trong tâm tình cảm tạ và yêu mến, chúng ta cùng tha thiết dâng lời nguyện xin: “Thầy mới có lời ban sự sống đời đời”. Xin Chúa cho …

xem thêm