Phụng Vụ

Lời Nguyện Chung GPCT 2018: CN 24 TN B

Chúa Nhật 24 Thường Niên – 16.09.18 Chủ tế : Anh chị em thân mến, Đức Kitô mời gọi chúng ta bước theo Chúa trên con đường qua đau khổ để bước vào vinh quang. Tin tưởng vào Chúa luôn đồng hành, chúng ta cùng dâng lời cầu xin : Đời sống nào cũng có những đau khổ thử thách. Xin …

xem thêm

Lời Nguyện Tín Hữu CN 24 TN B – Manna Bảo Lộc

CHÚA NHẬT 24 THƯỜNG NIÊN – NĂM B   Anh chị em thân mến, Nói tin Chúa thôi vẫn chưa đủ, mà niềm tin đó phải được thể hiện bằng hành động. Việc khó khăn nhất của chúng ta là từ bỏ ý riêng, vác thập giá đi theo con đường Chúa đã dọn sẵn. Đó là điều kiện để …

xem thêm

Các Bài Hát Thánh Lễ CN 24 TN B (Gợi Ý) – File PDF

Chúa  Nhật  24 TN B :  Thầy Là Đức  Kitô – Theo Thầy 1-NL: Trèo lên cao sơn 2-SH: Xin Ngài thương con 3-ĐC : TV 114 4-Alleluia 4 5-DL: Dâng trọn cuộc đời 6-HL: 1-Con tin thưa Thầy.  2- Theo Chúa . 3-Theo Chúa. 7-KL: Đường đi có Chúa

xem thêm

Lời Chúa Hôm Nay Từ 11-20/9/2018

Lời Chúa Hôm Nay Từ 11-20/9/2018   11/09/2018 Thứ Ba Mùa Thường Niên Năm Chẵn. 12/09/2018 Thứ Tư Mùa Thường Niên Năm Chẵn. 13/09/2018 Thứ Năm Mùa Thường Niên Năm Chẵn. 14/09/2018 Thứ Sáu Mùa Thường Niên Năm Chẵn. 15/09/2018 Thứ Bảy Mùa Thường Niên Năm Chẵn. 16/09/2018. Chúa Nhật XXIV Thường Niên Năm B. 17/09/2018 Thứ Hai Mùa Thường …

xem thêm

Dẫn Vào Thánh Lễ Và Suy Niệm Chúa Nhật 23 Thường Niên – B

Chúa Nhật 23 Thường Niên – B Is 35, 4-7a; Gc 2,1-5; Mc 7,31-37 Chủ đề: Đức Kitô Đấng Thiên Sai Lời Chúa: “Người làm cho kẻ điếc nghe được và người câm nói được” (Mc 7,37). Nhập lễ: Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, Phụng vụ Lời Chúa chúa nhật 23 thường niên hôm nay cho chúng ta thấy …

xem thêm

Ephata con mở ra – Thế Thông (thơ Từ Linh)

Đk. Ephata. Hãy mở hãy mở ra. Ephata. Để con ngắm dấu đanh trên xác Chúa hôm nào. Ephata. Hãy mở hãy mở ra. Ephata. Để tim con vang hòa bài tình ca. 1. Con mở ra Chúa ơi! Để môi ngân vang câu ca ngợi. Để tai nghe bao lời hằng sống. Và để tim rung động giữa cõi …

xem thêm

Lời Nguyện Chung GPCT 2018: CN 23 TN B

Chúa Nhật 23 Thường Niên B – 09.09.18 Chủ tế : Anh chị em thân mến, Thiên Chúa luôn yêu thương nhân loại, người muốn chữa lành mọi bệnh tật xác hồn của con người, để họ được sống hạnh phúc. Chúng ta cùng cảm tạ Chúa và dâng lời nguyện xin : Hội Thánh thay mặt Chúa ở trần gian.Xin …

xem thêm

Lời Nguyện Tín Hữu CN 23 TN B – Manna Bảo Lộc

Chúa Nhật 23 Thường Niên – Năm B Anh chị em thân mến, Bệnh tật thể xác là nỗi khổ của con người, nhưng bệnh tật về tâm hồn không chỉ giết chết chính mình mà còn làm khổ tha nhân. Xã hội hôm nay vẫn còn đầy dẫy những con người câm điếc trước công lý và sự thật. Trong tâm tình sốt sắng, chúng ta …

xem thêm

Các Bài Hát Thánh Lễ CN 23 TN B (Gợi Ý) – File PDF

Chúa  Nhật  23- TN B  : Hãy  Mở  Ra 1-NL: Hát lên bài ca 2-SH: Hãy trở về 3-ĐC : TV 145 4-Alleluia 3 5-DL: Lạy Chúa, con xin dâng 6-HL: 1-Ephata  2-Cũng một kiếp người 7-KL: Kinh dâng xứ đạo

xem thêm