Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật 2 PS Năm B

print

Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật 2 PS Năm B

Lời Nguyện Cho Mọi Người

Chủ tế : Anh chị em thân mến, thánh Tôma đã đòi đụng chạm đến Đức Giêsu Phục sinh để có dấu hiệu chắc chắn nâng đỡ niêm tin của mình. Niềm tin của chúng ta cũng còn yếu kém lắm, chúng ta hãy sốt sắng nguyện xin :

  1. Xin cho Hội thánh Chúa ngày nay / là những người chỉ gặp Đức Giêsu trong đức tin / luôn vững tin vào Chúa Phục sinh / để nâng đỡ niềm tin cho nhiều người khác.
  2. Xin cho những người còn “cứng lòng tin” trên khắc thế giới / có được cơ hội gặp gỡ Đức Giêsu để dẹp bỏ thành kiến và mặc cảm / mà đón nhận tình thương cứu độ của Người.
  3. Xin cho những người đang gặp khủng hoảng về đức tin / hoặc đánh mất niềm tin vì gặp nhiều gian nan thử thách / tìm được những người biết cảm thông và chia sẻ niềm tin cho họ.
  4. Xin cho mọi người trong họ đạo chúng ta biết nêu gương sáng về đức tin cho nhau / bằng việc sống đức tin và truyền bá đức tin cho người khác.

Chủ tế  : Lạy Đức Giêsu, Chúa đã phán rằng : “Phúc cho ai không thấy mà tin”. Xin cho chúng con là những người không được thấy Chúa, cũng luôn vững vàng tin rằng Chúa đã sống lại và ở cùng chúng con mọi ngày cho đến tận thế. Chúa là đáng hằng sống và hiển trị muôn đời.

Lời Nguyện Tín Hữu – Manna Bảo Lộc

Anh chị em thân mến,

Lòng thương xót của con người thì có giới hạn, nhưng lòng thương xót của Thiên Chúa thì lại vô bờ bến. Ngài yêu thương ngay cả khi chúng ta là những tội nhân. Trong tâm tình cảm tạ, chúng ta hãy sốt sắng dâng lời cầu nguyện:

  1. Cộng đoàn tín hữu thời sơ khai đã sống giới răn yêu thương cách chân thành. Xin cho mọi thành phần trong Hội thánh, luôn noi theo gương đó: đồng tâm nhất trí trong tất cả mọi việc; biết lắng nghe, tôn trọng và giúp đỡ lẫn nhau trước những khó khăn về vật chất cũng như tinh thần.

Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

  1. Chúa Kitô Phục Sinh đã tặng ban cho nhân loại hồng ân tha thứ. Xin cho những người lâu năm xa cách Chúa, và những ai đang mải mê tìm kiếm danh lợi vật chất, được ơn thức tỉnh sám hối trở về lãnh nhận các Bí tích, để tâm hồn được thanh thản bình an.

Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

  1. Con người nhiều khi vô tình hoặc cố ý, gây xáo trộn và làm mất bình an cho nhau. Xin cho cộng đoàn họ đạo chúng ta biết từ bỏ mọi thành kiến đố kỵ với mọi người xung quanh; luôn sống khiêm tốn hài hòa, chân thành đối đãi để đón nhận nhau trong tình yêu thương.

Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

  1. Chúa Giêsu Phục Sinh đã nói: “Phúc cho những ai không thấy mà tin”. Xin cho mỗi người chúng ta có một đức tin vững mạnh, ngày càng sốt sắng hơn trong việc tuân giữ các giới răn, để làm chứng nhân cho Chúa giữa môi trường mà chúng ta đang sống.

Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

Lạy Chúa Giêsu là Chúa của lòng thương xót, Chúa biết chúng con yếu đuối dễ dàng sa chước cám dỗ, xin củng cố thêm niềm tin- cậy- mến để chúng con luôn sống và làm chứng cho Tin Mừng Phục Sinh trước bạn bè đồng nghiệp. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.