Giáo Dục Nhân Bản

Bài 15: Văn Hoá Ứng Xử – Quên Mình Vị Tha

Bài 15 Văn Hoá Ứng Xử –Quên Mình Vị Tha   LỜI CHÚA : Thánh Phao-lô dạy : “Mỗi người đừng tìm lợi ích cho riêng mình, nhưng hay tìm lợi ích cho người khác” (Pl 2,4). CÂU CHUYỆN : ÍCH KỶ LÀ BẢN TÍNH TỰ NHIÊN CỦA CON NGƯỜI : Bé Tâm bảy tuổi trước khi đi dự lễ …

xem thêm

Bài 14: Văn Hoá Ứng Xử –Nghĩ Đến Người Khác

Bài 14 Văn Hoá Ứng Xử –Nghĩ Đến Người Khác LỜI CHÚA : Chúa phán : “Vậy tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta. Vì Luật Mô-sê và lời các Ngôn sứ là thế đó” (Mt 7,12). CÂU CHUYỆN : CHIẾC GIÀY CỦA GĂNG-ĐI. MAHATMA …

xem thêm

Bài 13: Văn Hoá Ứng Xử – Tránh Thói Ích Kỷ Hại Nhân

BÀI 13 VĂN HOÁ ỨNG XỬ – TRÁNH THÓI ÍCH KỶ HẠI NHÂN LỜI CHÚA : Chúa phán : “Vậy tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta. Vì Luật Mô-sê và lời các Ngôn sứ là thế đó” (Mt 7,12). CÂU CHUYỆN : XIN MÙ …

xem thêm

Bài 12: Giáo Dục Nhân Bản – Văn Hoá Ứng Xử – Các Phương Cách Gây Thiện Cảm

BÀI 12 VĂN HOÁ ỨNG XỬ – CÁC PHƯƠNG CÁCH GÂY THIỆN CẢM LỜI CHÚA : Chúa phán : “Vậy những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính anh em cũng hãy làm cho ngưuời ta, vì Luật Mô-sê và lời các ngôn sứ là thế đó” (Mt 7,12). SUY NIỆM : DALE CARNEGIE (1888-1955)   …

xem thêm

Học Làm Người Trưởng Thành Nhân Cách (Bài 1-10)

Học Làm Người Trưởng Thành Nhân Cách BÀI 01: GIÁO DỤC NHÂN BẢN – ĐỂ NÊN TRƯỞNG THÀNH VỀ NHÂN CÁCH. BÀI 02: GIÁO DỤC NHÂN BẢN – LỌAI TRỪ CÁI TÔI ÍCH KỶ, TỰ ÁI VÀ TỰ MÃN. BÀI 03: GIÁO DỤC NHÂN BẢN – ĐIỀU TRỊ CĂN BỆNH “MA-KÊ-NÔ”. BÀI 04: GIÁO DỤC NHÂN BẢN – TẬP NGHĨ …

xem thêm

Ở Cuối Con Đường Thất Bại

Ở Cuối Con Đường Thất Bại Với Sparky, trường học là tất cả, chỉ có điều cậu không thể theo được. Cậu đã thi hỏng mọi môn học vào năm lớp 8. Cậu trượt môn Vật lý hồi học trung học, thi hỏng môn tiếng La-tinh, Đại số và tiếng Anh. Ở các môn thể thao, cậu cũng chẳng khá …

xem thêm