Giáo Dục Nhân Bản

Văn Hoá Ứng Xử  Bài 71-75

Văn Hoá Ứng Xử  Bài 71-75 BÀI 71. BÀI 72. BÀI 73. BÀI 74. BÀI 75.   BÀI 71 HOÀN THIỆN NHÂN CÁCH – NÓNG GIẬN DỄ HÀNH XỬ OAN SAI LỜI CHÚA : Thánh Gia-cô-bê dạy: “Mau nghe, chậm nói, khoan giận” (Gc 1,19). CÂU CHUYỆN : CHÚ CHÓ TRUNG THÀNH BỊ CHẾT OAN.   – Năm đó tại ALASKA …

xem thêm

Văn Hoá Ứng Xử  Bài 66-70

 Văn Hoá Ứng Xử  Bài 66-70 BÀI 66. BÀI 67. BÀI 68. BÀI 69. BÀI 70.   BÀI 66 HOÀN THIỆN NHÂN CÁCH –  GIÁ TRỊ CỦA LÒNG TRUNG THÀNH LỜI CHÚA : Ông chủ nói với người đầy tớ : ”Khá lắm! Hỡi người đầy tớ tài giỏi và trung thành ! Được giao ít mà anh đã trung …

xem thêm

 Văn Hoá Ứng Xử  Bài 61-65

 Văn Hoá Ứng Xử  Bài 61-65 BÀI 61. BÀI 62. BÀI 63. BÀI 64. BÀI 65. BÀI 61 HOÀN THIỆN NHÂN CÁCH – SỐNG THEO SỰ THẬT LÀ LỜI CHÚA LỜI CHÚA : “Tôi sinh ra và đã đến thế gian nhằm mục đích này: làm chứng cho sự thật. Ai đứng về phía sự thật thì nghe tiếng tôi.” …

xem thêm

 Văn Hoá Ứng Xử  Bài 56-60

 Văn Hoá Ứng Xử  Bài 56-60 BÀI 56. BÀI 57. BÀI 58. BÀI 59. BÀI 60.   BÀI 56 VĂN HOÁ GIAO TIẾP – HAI THƯƠNG ĂN NÓI MẶN MÀ CÓ DUYÊN ? LỜI CHÚA : Thánh Gia-cô-bê dạy : “Thật vậy, tất cả chúng ta thường hay vấp ngã. Ai không vấp ngã về lời nói, ấy là người …

xem thêm

Văn Hoá Ứng Xử  Bài 51-55

Văn Hoá Ứng Xử  Bài 51-55 BÀI 51. BÀI 52. BÀI 53. BÀI 54. BÀI 55. BÀI 51 VĂN HOÁ GIAO TIẾP – GIÁ TRỊ CỦA SỰ TỬ TẾ ? LỜI CHÚA : Thánh Phao-lô khuyên tín hữu Cô-lô-xê : “Anh em hãy ăn ở khôn ngoan với người ngoài; Hãy tận dụng thời buổi hiện tại. Lời nói của anh …

xem thêm

Văn Hoá Ứng Xử  Bài 46-50

Văn Hoá Ứng Xử  Bài 46-50  BÀI 46. BÀI 47. BÀI 48. BÀI 49. BÀI 50.   BÀI 46 VĂN HOÁ ỨNG XỬ –  GIÁ TRỊ CỦA SỰ KHIÊM TỐN LỜI CHÚA : Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ …

xem thêm

Văn Hoá Ứng Xử  Bài 41-45

Văn Hoá Ứng Xử  Bài 41-45 BÀI 41. BÀI 42. BÀI 43. BÀI 44. BÀI 45.   BÀI 41 VĂN HOÁ ỨNG XỬ – ỨNG PHÓ VỚI MIỆNG LƯỠI THẾ GIAN LỜI CHÚA : “Nếu ta tra hàm thiếc vào miệng ngựa để bắt chúng vâng lời, thì ta điều khiển được toàn thân chúng. Anh em cũng hãy nhìn …

xem thêm

Văn Hoá Ứng Xử  Bài 36-40

Văn Hoá Ứng Xử  Bài 36-40 BÀI 36. BÀI  37. BÀI 38 BÀI 39. BÀI 40. BÀI 36 VĂN HOÁ ỨNG XỬ – KHÔN NGOAN NÓI ÍT NGHE NHIỀU LỜI CHÚA : Thánh Phao-lô dạy về sự khôn ngoan thật như sau : “Nếu trong anh  em có ai tự cho mình là khôn ngoan theo thói đời, thì hãy …

xem thêm

Văn Hoá Ứng Xử  Bài 31-35

Văn Hoá Ứng Xử  Bài 31-35 BÀI 31. BÀI 32. BÀI 33. BÀI ĐỌC THÊM. BÀI 34. BÀI 35.   BÀI 31 VĂN HOÁ ỨNG XỬ – THẬN TRỌNG ĐỂ TRÁNH KẾT ÁN OAN SAI LỜI CHÚA : Chúa phán : “Vậy tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính anh em cũng hãy …

xem thêm