Sưu Tầm

Tu Sĩ, Linh Mục Mục Vụ Tại Các Bệnh Viện Thuộc TGP Sài Gòn

Danh Sách Các Tu Sĩ, Linh Mục Mục Vụ Tại Các Bệnh Viện Thuộc TGP Sài Gòn (Thông tin rất hữu ích khi gia đình có người thân bị bệnh – xin chia sẻ) : * BỆNH VIỆN 115 và VIỆN TIM: * BỆNH VIỆN TRƯNG VƯƠNG :  Sr Maria Nguyễn Thị Triều, Dòng MTG Chợ Quán. – 090 988 …

xem thêm