Sưu Tầm

Mỗi Tuần Một Từ Ngữ: Bài 5 – Vô Hình Trung Hay Vô Hình Chung

MỖI TUẦN MỘT TỪ NGỮ VÔ HÌNH TRUNG hay VÔ HÌNH CHUNG      1. Trước hết, chúng ta xét từ “Vô hình trung”. “Vô hình trung” là tiếng Hán Việt: “trung” là bên trong; “Vô hình trung” có nghĩa là “trong cái vô hình”. Từ điển Tiếng Việt định nghĩa “Vô hình trung” là “tuy không có chủ định, không cố ý, nhưng tự nhiên lại là …

xem thêm

Đất Thánh Dòng Chúa Quan Phòng Portieux Tại Cù Lao Giêng

Đất Thánh Dòng Chúa Quan Phòng Portieux Tại Cù Lao Giêng Tính đến thời điểm hiện tại, đây là nơi chôn cất của 644 nữ tu trong 619 mộ. Có 4 trong 6 Nữ Tu đầu tiên đến từ Pháp và nhiều Nữ Tu Pháp cũng được an nghỉ nơi đây. Xin Chúa thương xót và ban ân thưởng Nước …

xem thêm

Văn hoá giao tiếp: Bài 6: Văn Hóa Giao Tiếp Qua Điện Thoại

Văn hoá giao tiếp: Bài 6: Văn Hóa Giao Tiếp Qua Điện Thoại Mỗi lần dùng điện thoại là chúng ta đột nhiên “đi vào nhà người ta”, và làm ngưng công việc của người bên kia đầu dây. THẦY GIUSE NGUYỄN VĂN QUÝNH       Mỗi lần dùng điện thoại là chúng ta đột nhiên “đi vào nhà …

xem thêm

Hoa Trắng Tháng Mười Một

Hoa Trắng Tháng Mười Một   Đêm thầm thì từng câu kinh rơi nhẹ Chốn luyện hình người mong đợi phúc vinh Đoá hoa trắng gió lay sương đọng khẽ Người khuất rồi còn ai nhớ mà thương?   Tháng mười một xin cầu cho các đẳng Những linh hồn còn vương tội thế gian Bằng câu kinh,bằng hy sinh …

xem thêm

Mỗi Tuần Một Từ Ngữ: Bài 4 – Tựu Chung Hay Tựu Trung

Mỗi Tuần Một Từ Ngữ: Bài 4 – Tựu Chung Hay Tựu Trung “Tựu trung”: (tựu là tụ về; trung là ở giữa, trong, bên trong). “Tựu trung” có nét nghĩa là nói chung hay tóm lại. Như vậy, “Tựu trung” có nghĩa là “Biểu thị điều sắp nêu ra là cái chung chủ yếu nhất trong những điều vừa …

xem thêm