Sưu Tầm

Mỗi Tuần Một Từ Ngữ : Dành Giật hay Giành Giật

Mỗi Tuần Một Từ Ngữ : Dành Giật hay Giành Giật Dành giật: “Dành” là động từ: có nghĩa là giữ lại để dùng về sau, để riêng cho ai, chia phần cho ai đó. “Dành” thường được dùng để nói đến sự tiết kiệm, cất giữ, xác định quyền sở hữu. Giành giật: “Giành” cũng là động từ: có …

xem thêm

Album Tiếng Nước Tôi

Album Tiếng Nước Tôi Gánh Lúa về Làng tôi 1 Mẹ có hay chăng Nương Chiều Quê hương tôi Tình Hoài hương Về miền trung Việt Nam, Việt Nam Chiều ơi Làng tôi 2 Nước non ngàn dặm

xem thêm

Hiệp Thông Lời Chúc Đầu Tuần

Hiệp Thông Lời Chúc Đầu Tuần 24.08.2020   Cuộc đời lắm lúc gian nan Người cha nghèo khổ sẵn sàng hy sinh Vì con chấp nhận quên mình Dù cho rắn cắn cố tình chứng minh.   Mang theo con rắn quấn mình Hầu mong Bác sĩ nhiệt tình giúp cho Chuyển viện cùng với âu lo Giờ đây nguy …

xem thêm

Mỗi Tuần Một Từ Ngữ – Bàng quan hay Bàng quang

Mỗi Tuần Một Từ Ngữ – Bàng quan hay Bàng quang Bàng quan: là tính từ gốc Hán: “bàng” là bên ngoài, “quan” là xem. “Bàng quan” có nghĩa là đứng bên ngoài mà xem, chứ không tham dự vào. Bàng quang: là danh từ gốc Hán: chỉ cái bọng đái, là túi chứa nước tiểu. Vì thế, đây là …

xem thêm

Kim Chi

Kim Chi nămmây (Ghi theo lời kể của ông trùm Cung Vũ)       Hôm ấy, gia đình tôi “trùng hỉ”. Kim Chi, vợ tôi giảng giải:       – Trùng hỉ là hai niềm vui đến cùng một lúc, chồng lên nhau. Lấy nhau chưa được mười năm, thằng Ty vừa được rước lễ lần đầu, thì em vừa nhận giấy …

xem thêm

Mỗi Tuần Một Từ Ngữ : Phong thanh hay Phong phanh

Mỗi Tuần Một Từ Ngữ : Phong thanh hay Phong phanh   Phong thanh: là từ gốc Hán, có 2 nghĩa: Nghĩa hẹp là “tiếng gió thổi”. Khi mình có điều nghi ngại trong lòng thì nghe tiếng gì cũng sợ. Thí dụ như khi thua trận, nghe tiếng gió thổi mà ngỡ là quân giặc đuổi theo. Nghĩa rộng …

xem thêm

Mỗi Tuần Một Từ Ngữ: Chắp Bút hay Chấp Bút

Mỗi Tuần Một Từ Ngữ: Chắp Bút hay Chấp Bút Trong tiếng Việt, “chấp bút” được dịch thành “cầm bút”, nghĩa gốc là cầm lấy cây bút để viết, về sau “chấp bút” được chuyển thành khởi thảo một tác phẩm, hoặc thực hiện một văn bản nào đó theo đề cương có sẵn, hoặc theo sự chỉ đạo của …

xem thêm

Dân Ca: Chúa Giê-Su Hóa Bánh

CHÚA GIÊ-SU HÓA BÁNH Matthêu Thiên Tình Khắt Mt 14,13-21 Lý Chim Quyên Câu 1: Giê su nhìn, xem đám đông. Người rất ư chạnh lòng nè. Người mến thương dân lành đang cơ hàn lầm than. Câu 2: Đây Tông Đồ. Thưa Chúa ơi! Trời đã toan về chiều rồi. Ngài hãy cho họ về đi vô làng tìm …

xem thêm