Sách Đạo

Kinh Mân Côi với Đời Dâng Hiến – Mầu Nhiệm Thương (4): Vác thánh giá theo Chúa

Kinh Mân Côi với Đời Dâng Hiến – Mầu Nhiệm Thương (4): Vác thánh giá theo Chúa   4. Đức Giêsu vác cây thánh giá Tin Mừng theo Thánh Gioan Vậy họ điệu Ðức Giêsu đi. Chính Người vác lấy thập giá đi ra, đến nơi gọi là Cái Sọ, tiếng Hípri là Gôngôtha; tại đó, họ đóng đinh Người …

xem thêm

Kinh Mân Côi với Đời Dâng Hiến – Mầu nhiệm Thương (3): Nỗi đau tinh thần

Kinh Mân Côi với Đời Dâng Hiến – Mầu nhiệm Thương (3): Nỗi đau tinh thần 3. Đức Giêsu chịu sỉ nhục Tin Mừng theo Thánh Mát-thêu Rồi họ khạc nhổ vào mặt và đấm đánh Người. Có kẻ lại tát Người và nói: “Ông Kitô ơi, hãy nói tiên tri cho chúng tôi nghe đi: ai đánh ông đó?” (Mt 26,67-68) — …

xem thêm

Người có phúc

Người có phúc       Trên chuyến xe Bắc – Nam, sau một đoạn đường, thấy người phụ nữ ngồi bên cạnh mân mê cỗ tràng hạt trên tay nên cô gái bắt chuyện: Có bác lần hạt, lòng cháu cảm thấy bình an. Người phụ  nữ trao cho cô một nụ cười phúc hậu từ khuôn mặt đã …

xem thêm

Kinh Mân Côi với Đời Dâng Hiến – Mầu nhiệm Thương (2): Nỗi đau thân xác

Kinh Mân Côi với Đời Dâng Hiến – Mầu nhiệm Thương (2): Nỗi đau thân xác 2. Đức Giêsu chịu đánh đòn Tin Mừng theo Thánh Luca Bấy giờ ông Philatô triệu tập các thượng tế, thủ lãnh và dân chúng lại mà nói: “Các ngươi nộp người này cho ta, vì cho là tay kích động dân, nhưng ta đã …

xem thêm

Kinh Mân Côi với Đời Dâng Hiến – Mầu Nhiệm Thương (1): Một nỗi cô đơn

Kinh Mân Côi với Đời Dâng Hiến – Mầu Nhiệm Thương (1): Một nỗi cô đơn Đức Giêsu trong Vườn Dầu Tin Mừng theo Thánh Mat-thêu Bấy giờ Ðức Giêsu đi cùng với các ông đến một thửa đất gọi là Ghếtsêmani. Người nói với các môn đệ: “Anh em ngồi lại đây, trong lúc Thầy đi đến đàng kia cầu …

xem thêm

Kinh Mân Côi với Đời Dâng Hiến – Mầu Nhiệm Sáng (5): Là của lễ bẻ ra

Kinh Mân Côi với Đời Dâng Hiến – Mầu Nhiệm Sáng (5): Là của lễ bẻ ra      Đức Giêsu lập Bí Tích Thánh Thể Tin Mừng theo Thánh Mat-thêu Cũng đang bữa ăn, Ðức Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, rồi bẻ ra, trao cho môn đệ và nói: “Anh em cầm lấy mà ăn, đây …

xem thêm

Lời kinh gia đình

Lời kinh gia đình   Câu chuyện tử đạo của gia đình Ulma Gia đình thánh Ulma nằm ở phía đông nam Ba Lan, đặc trưng bởi nhiều ngôi làng nhỏ và làm nông nghiệp. Thị trấn Markowa không giàu của cải nhưng nuôi dưỡng một xã hội đầy yêu thương, cùng chung sống hòa hợp với người Do Thái …

xem thêm

Kinh Mân Côi với Đời Dâng Hiến – Mầu Nhiệm Sáng (4): Khoảng riêng với Chúa

Kinh Mân Côi với Đời Dâng Hiến – Mầu Nhiệm Sáng (4): Khoảng riêng với Chúa     Đức Giêsu biến hình trên núi Tin Mừng theo Thánh Mat-thêu Sáu ngày sau, Ðức Giêsu đem các ông Phêrô, Giacôbê và Gioan là em ông Giacôbê đi theo bên mình. Người đưa các ông đi riêng ra một chỗ, tới một …

xem thêm

Kinh Mân Côi với Đời Dâng Hiến – Mầu nhiệm Sáng (3): Con người của sứ mạng

Kinh Mân Côi với Đời Dâng Hiến – Mầu nhiệm Sáng (3): Con người của sứ mạng Đức Giêsu rao giảng Tin Mừng Tin Mừng theo Thánh Mác-cô Sau khi ông Gioan bị nộp, Ðức Giêsu đến miền Galilê rao giảng Tin Mừng của Thiên Chúa. Người nói: “Thời kỳ đã mãn, và Triều Ðại Thiên Chúa đã đến gần. Anh …

xem thêm