Sách Đạo

Bài 31: Người Dothái – Người Anh Trưởng

Bài 31: Người Dothái – Người Anh Trưởng Trong nhiều bài đọc sắp sửa vào tuần Thánh, chúng ta thấy Chúa Giê-su tuyên bố Ngài là Con Thiên Chúa và bị các Thượng Tế đi đến quyết định tìm giết Ngài. Trong nhãn quan của họ, Chúa Giê-su là người phạm thượng. Ðể tự bào chữa cho mình, Chúa Giêu …

xem thêm

Bài 30: Chúa Giêsu là Thiên Chúa

Bài 30: Chúa Giêsu là Thiên Chúa Thật khó cho con người trong thời của Chúa Giê-su chấp nhận Ngài là một ngôn sứ hay Ðấng Messiah. Nhưng Ngài đã cho họ một thử thách rất lớn: để tin rằng Ngài là con Thiên Chúa, Ngài thi hành quyền ban sống của Thiên Chúa. (Ga 8.51; Ga 5,19-27). Lời tuyên …

xem thêm

Bài 29: Thánh Thần Luôn Làm Việc Trong Tâm Hồn

Bài 29: Thánh Thần Luôn Làm Việc Trong Tâm Hồn Khi Ðức Giêsu tiếp tục rao giảng về Thiên Chúa và mạc khải những dấu chỉ của Nước Trời, nhiều người tại Giêrusalem bắt đầu tin vào Ngài – ngay cả những người lẽ ra phải chống lại Ngài. Những lính gác đền thờ và ông Nicôđêmô là những ví …

xem thêm

Bài 28: Thiên Chúa là Đấng Khôn Ngoan

Bài 28: Thiên Chúa là Đấng Khôn Ngoan “Người ác bảo nhau rằng – cố nhiên là chúng nói bậy – Phải trị cho thằng kia biết tay mới được; vì y cứ chống đối bọn mình hoài. Thấy bọn mình phạm luật thì y càu nhàu khiển trách: đã học tập tốt như thế mà cớ sao cứ hành …

xem thêm

Bài 27: Đức Kitô Là Thiên Chúa

Bài 27: Đức Kitô Là Thiên Chúa Có rất nhiều chứng tá về Chúa Giêsu, nhưng cũng có quá nhiều người không chịu tin Ngài. Chính Ðức Giêsu đã nói về Ngài. Gioan Tẩy Giả cũng gọi Ngài là Chiên Thiên Chúa. Thánh Kinh của người Do Thái cũng chuẩn bị cho dân chúng về Ngài. Trong nhiều cách thế …

xem thêm

40 Bài Suy Niệm Mùa Chay Bài 26: Hãy Luôn Luôn Sẵn Sàng Trả Lời Cho Bất Cứ Ai

Bài 26: Hãy Luôn Luôn Sẵn Sàng Trả Lời Cho Bất Cứ Ai Chất Vấn Về Niềm Hy Vọng Của Anh Em (1Pr 3,15) “Không có ai đem tôi xuống hồ.” (Ga 5,7). Người đau ốm này đã nằm đó suốt ba mươi tám năm và chẳng được ai chú ý đến. Ông muốn được chữa khỏi bệnh tật, nhưng …

xem thêm

40 Bài Suy Niệm Mùa Chay Bài 25: Xin Vâng

Bài 25: Xin Vâng “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần truyền”. (Lc 1,38). Chúng ta hãy tưởng tượng đức tin của Ðức Mẹ phải mạnh mẽ đến thế nào trong lời Xin Vâng của Mẹ trước lời mời gọi dự phần vào kế hoạch cứu độ của Thiên …

xem thêm

40 Bài Suy Niệm Mùa Chay Bài 24: Thiên Chúa Là Cha Nhân Hậu

Bài 24: Thiên Chúa Là Cha Nhân Hậu “Ông này đón tiếp phường tội lỗi và ăn uống với chúng”. (Lc 15,2). Với sự coi thường đến cỡ nào, những người Pharisêu đã làu bàu những lời trên! Dưới mắt họ, Ðức Giêsu, người đã từ chối những tục lệ của họ, đã quá tầm thường khi ngồi cùng bàn …

xem thêm

40 Bài Suy Niệm Mùa Chay Bài 23: Khiêm Nhường

Bài 23: Khiêm Nhường Người Pharisêu đứng riêng một mình, cầu nguyện rằng: “Lạy Thiên Chúa, xin tạ ơn Chúa, vì con không như bao kẻ khác: tham lam, bất chính, ngoại tình, hoặc như tên thu thuế kia. Con ăn chay mỗi tuần hai lần, con dâng cho Chúa một phần mười thu nhập của con”. (Lc 18,11-12). Người …

xem thêm

40 Bài Suy Niệm Mùa Chay Bài 22: Thiên Chúa Trung Tín

Bài 22: Thiên Chúa Trung Tín (Hs 14,4) Hôsê thường được nhắc đến như tiên tri về tình yêu chí thánh, người đã nói về Thiên Chúa như Ðấng sẵn sàng chịu đau khổ để đưa dân yêu dấu của Ngài về với Ngài. Cả cuộc đời Hôsê lẫn sứ điệp của ông là một ví dụ về một trong …

xem thêm