Sách Đạo

Từ Trên Thánh Giá Nhìn Xuống (3): Giuđa

Từ Trên Thánh Giá Nhìn Xuống Lm Carolo Hồ Bạc Xái chuyển ngữ     Nguyên bản tiếp Pháp: Ceux que Jesus voyait du haut de la Croix. A-D. Sertillanges, Editions de la Revue des Jeunes,Paris 1924. Từ trên thánh giá nhìn xuống, Chúa Giêsu thấy những ai?   3. GIUĐA   Từ trên Thánh Giá nhìn xuống, Chúa Giêsu thấy Giuđa. Giờ này …

xem thêm

Từ Trên Thánh Giá Nhìn Xuống (2): Gioan và các Tông đồ Khác

Từ Trên Thánh Giá Nhìn Xuống  Lm Carolo Hồ Bạc Xái chuyển ngữ     Nguyên bản tiếp Pháp: Ceux que Jesus voyait du haut de la Croix. A-D. Sertillanges, Editions de la Revue des Jeunes,Paris 1924. Từ trên thánh giá nhìn xuống, Chúa Giêsu thấy những ai? 2. GIOAN VÀ CÁC TÔNG ĐỒ KHÁC   Từ trên Thánh Giá nhìn xuống, Chúa Giêsu …

xem thêm

Từ Trên Thánh Giá Nhìn Xuống (1): Tông Đồ Phêrô

Từ Trên Thánh Giá Nhìn Xuống Lm Carolo Hồ Bạc Xái chuyển ngữ     Nguyên bản tiếp Pháp: Ceux que Jesus voyait du haut de la Croix. A-D. Sertillanges, Editions de la Revue des Jeunes,Paris 1924. Từ trên thánh giá nhìn xuống, Chúa Giêsu thấy những ai? 1. TÔNG ĐỒ PHÊRÔ   Từ trên Thánh Giá nhìn xuống, Chúa Giêsu nhìn thấy Phêrô, …

xem thêm

Suy Niệm Tuần Thánh

Suy Niệm Tuần Thánh (tiếp theo loạt bài 40 ngày suy niệm Mùa chay) Thứ Hai Tuần Thánh. Thứ Ba Tuần Thánh. Thứ Tư tuần thánh. Thứ Năm Tuần Thánh. Thứ Sáu Tuần Thánh. Vọng Phục Sinh. Phục Sinh của Chúa Kitô. Sự Phục Sinh Của Đức Kitô Theo Tinh Thần Của Thánh  Phaolô. Thứ Hai Tuần Thánh (Ga 12, …

xem thêm

Bài 36: Thánh Giá Cuộc Đời

Bài 36: Thánh Giá Cuộc Đời Thật lạ lùng bài thơ ngôn sứ diễn tả chi tiết cuộc đời Chúa Giêsu- đặc biệt trong sự thương khó của Ngài. Ðoạn sách tiên tri Isaia (50:4-9) tổ điểm một hình ảnh sinh động về sự chịu đựng của Chúa Giêsu và sự đơn độc đối phó để hoàn thành sự vụ …

xem thêm

Bài 35: Chúa Giêsu Là Ai?

Bài 35: Chúa Giêsu Là Ai? Chúa Giêsu là ai mà đã bị đóng đinh vào ngày Thứ Sáu Tuần Thánh và sống lại vào ngày Chúa Nhật Phục Sinh? Ðây là một câu hỏi đáng được chất vấn mỗi ngày khi chúng ta đến cầu nguyện gần Ngài. Mỗi lần chúng ta tìm câu trả lời, Chúa Thánh Linh …

xem thêm

Bài 34: Con Người Đến Để Phục Vụ

Bài 34: Con Người Đến Để Phục Vụ Có lẽ còn nhiều đoạn văn khác trong Cựu Ước, “Bài Ca Người Tôi Trung” cho chúng ta một thoáng nhìn về con người của Chúa Giê-su. Khi những đọan văn này được viết lần đầu tiên, “Người Tôi Trung” được coi là chính Is-ra-el, bị đàn áp và bị lưu đầy …

xem thêm

Bài 33: Thân Xác Chúng Ta Sẽ Phục Sinh

Bài 33: Thân Xác Chúng Ta Sẽ Phục Sinh (Trích từ bài giảng của Thánh Leo Cả) Dù sang, dù hèn đến đâu, không người nào bị chối từ chia sẻ vinh quang của thập giá. Máu Thánh Ðức Kitô đã dập tắt lưỡi gươm nóng đỏ đang canh giữ đường đến cây trường sinh (St 3,24). Ðêm đen tội …

xem thêm

Bài 32: Người Tôi Trung Đau Khổ

Bài 32: Người Tôi Trung Đau Khổ Thật không đáng mỉa mai sao, khi món quà sự sống của Chúa Giê-su đã trở thành như chất xúc tác để dẫn đến chính cái chết của Ngài? Những tin loan đi về sự phục sinh của Lazaro từ cõi chết đã khiến cho Hội đồng công nghị Do Thái quyết định …

xem thêm