Video

Giáo Hội Hoàn Vũ Tuần Qua 30.7 đến 4.8.2018

Giáo Hội Hoàn Vũ Tuần Qua 30.7 đến 4.8.2018     1.    Tin Vatican (RV, ĐA, 01.8.18): Đức Thánh cha gặp gỡ lễ sinh quốc tế. 2.    Tin Vatican (RV, ĐA, 21.7.18): Dòng Các Linh Mục Thánh Tâm Chúa Giêsu có Tân Bề Trên Tổng Quyền. 3.    Tin Vatican (RV, ĐA, 29.7.18): Hồng y McCar-rick không còn là Hồng y …

xem thêm