Câu đối xuân: Khai bút đầu xuân.

print
cau_doi_khai_but_dau_xuan