Cha Giuse Nguyễn Văn Nhịp Về Họ Đạo Trường Long

print

Cha Giuse Nguyễn Văn Nhịp Về Họ Đạo Trường Long

Trong đợt thuyên chuyển LM lần này cha Giuse Nguyễn Văn Nhịp, cha phó  họ đạo Số 6 Lacua, Hạt Cà Mau được luân chuyển về làm cha phó Họ Đạo Trường Long, Hạt Cần Thơ.

Nghi thức đón tiếp đơn giản nhưng ấm tình. Sau buổi đón tiếp là giờ chầu Thánh Thể để xin Chúa chúc lành cho cha phó mới và Họ đạo.

Phái đoàn đưa tiễn ở Cà Mau gồm có Cha Quản Hạt và quý cha trong hạt Cà Mau. Cha cựu sở và giáo dân họ đạo Số 6 Lacua.

Ngoài ra còn có phái đoàn Họ Vị Hưng gồm ông bà Cố và gia đình, quý cha gốc họ đạo Vị Hưng và quý cha bạn cùng lớp của Cha Giuse Nhịp.

Phái đoàn Cần Thơ đón tiếp cha có gồm Cha Quản hạt và quý cha hạt Cần Thơ, cha Sở và khá đông bà con giáo dân  Họ Trường Long.

Chúc cha Giuse Nhịp “bắc được nhịp cầu” với Họ đạo Trường Long và Hạt Cần Thơ.

MVTT/Hạt Cần Thơ