Cha Phêrô Hảo nhận sứ vụ Chánh sở Bắc Hải

print
HỌ ĐẠO BẮC HẢI