Cha Pr. Văn Công Tặng nhậm xứ Thiết An

print

Cha Phêrô Văn Công Tặng Nhậm Xứ Thiết An

Sau hơn 1 tháng Cha Phêrô Nguyễn Văn Siêng đi nghỉ bệnh, và được Cha Matt. Nguyễn Văn Cảnh tạm thời đến dâng Thánh lễ, cử hành các Bí tích.

Và  hôm nay, ngày 21-07-2022, Giáo xứ Thiết An hân hoan vui mừng chào đón vị mục tử thứ 8, đến coi sóc đoàn chiên Thiết An sau 65 năm thành lập, đó là Cha Phêrô Văn Công Tặng.

Hòa chung niềm vui này, Cha Giuse Hiến mời gọi cộng đoàn phụng vụ trong bài chia sẻ Lời Chúa:

  • Ơn gọi xuất phát từ Thiên Chúa, nên mỗi người cần trung thành và chu toàn tốt trách nhiệm mà mình được trao phó. Nhưng để có thể trung thành, cần “ở lại trong tình thương của Thầy”.
  • Giáo xứ không phải là nơi để nghỉ dưỡng, hay “là trạm trung chuyển”, nhưng là nơi để các mục tử cống hiến, để sống cho đoàn chiên.
  • Sau cùng, như một lời chúc dành cho nhau: Đó là hãy dành thời gian cho Chúa, dành thời gian cho nhau, để xây dựng tình hiệp thông, liên đới trách nhiệm trong yêu thương.

Kính chúc Cha Phêrô luôn có sức khỏe, lửa nhiệt thành tông đồ, và trở nên tấm bánh bẻ ra cho mọi người như kim chỉ nam Lời Chúa mà Cha đã chọn: “Mọi sự cho mọi người”.

MVTT/Hạt Đại Hải