Họ Đạo Đại Hải Đón Cha Phó Pr Dương Minh Luân

print

Họ Đạo Đại Hải Đón Cha Phó Pr Dương Minh Luân

Hôm nay 15.08.2019, Họ đạo Đại Hải hân hoan chào đón Cha phó mới Phêrô Dương Minh Luân. Đại diện cho Hạt Đại Hải, Cha Gb Nguyễn Phước Hội đọc giấy bổ nhiệm của Đức Cha Stêphanô Giám Mục Giáo Phận Cần Thơ.

Sau đó, cha phó mới chủ sự giờ chầu thánh thể cầu nguyện cho Họ đạo và phó dâng lên Chúa đời sống và tâm tình mục vụ trong tương lai.

Sau giờ chầu, quý Cha, quý Tu sĩ nam nữ, thân nhân và một số bà con giáo dân ở lại dùng tiệc mừng đón Cha phó mới.

Cầu chúc cho cha phó Phêrô qua lời cầu của Mẹ Maria được dồi dào sức khỏe, bình an và thành công trong sứ vụ mới.

MVTT/Hạt Đại Hải.