Danh sách dòng tu Công giáo (Các chữ viết tắt)

print

Danh sách dòng tu Công giáo (Các chữ viết tắt)

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

 

Sau đây là danh sách thống kê chưa đầy đủ các Dòng tu và Hội truyền giáo Công giáo Rôma.

Viết tắt

Tên tiếng Anh

Tên tiếng Việt

Người sáng lập

Năm sáng lập

O.A.D.

Order of Discalced Augustinian

Dòng Thánh Augustinô đi chân đất

   

A.A.

Augustinians of the Assumption (Assumptionists)

Dòng Thăng Thiên Thánh Augustinô

   

A.A.S.C.

Handmaids of the Blessed Sacrament & of Charity

Dòng Tiểu Muội Thánh Thể & Bác Ái

Magdeleine Hutin

1939

A.A.S.C.

Handmaids of the Sacred Heart of Jesus

Dòng Tiểu Muội Thánh Tâm Chúa Giêsu

Magdeleine Hutin

1939

A.J.

Apostles of Jesus

Dòng Tông Đồ Chúa Giêsu

   

A.S.C.

Adorers of the Blood of Christ

Dòng Tôn Kính Máu Chúa Kitô

   

A.S.C.J.

Apostles of the Sacred Heart of Jesus

Dòng Tông Đồ Thánh Tâm Chúa Giêsu

   

B.G.S.

Little Brothers of the Good Shepherd

Dòng Tiểu Đệ Mục Tử Nhân Lành

   

B.S.P.

Brothers and Sisters of Penance of St. Francis

Dòng Nam/Nữ Thánh Phanxicô Xám Hối

   

B.V.M.

Sisters of Charity of the Blessed Virgin Mary

Dòng Nữ Tử Bác Ái Trinh Nữ Maria

   

C.B.S.

Sisters of Bon Secours de Paris

Dòng Các Nữ Tu Bon Secours tại Paris

   

C.B.S.

Congregation of the Sisters of the Blessed Sacrament

Dòng Các Nữ Tu Mình Thánh Chúa

   

C.C.R.

Congregation of Carmelite Religious

Dòng Camêlô

   

C.C.V.I.

Sisters of Charity of the Incarnate Word

Dòng Nữ Tử Bác Ái Ngôi Lời Nhập Thể

   

C.D.P.

Sisters of Divine Providence

Dòng Chúa Quan Phòng

   

C.F.A.

Alexian Brothers

Dòng Các Thầy Alexian

   

C.F.I.C.

Congregation of Franciscans of the Immaculate Conception

Dòng Phanxicô Vô Nhiễm

   

C.F.R.

Franciscan Friars of the Renewal

Dòng Phanxicô Cải Cách

   

C.F.X.

Congregation of Xaverian Brothers

Dòng Các Thầy Xaverian

   

C.H.M.

Congregation of the Humility of Mary

Dòng Đức Mẹ Khiêm Cung

   

C.I.C.M.

Congregation of the Immaculate Heart of Mary

Dòng Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ Maria

   

C.J.

Josephite Fathers

Dòng Các Cha Thánh Giuse

   

C.J.C.

Sisters of Jesus Crucified

Dòng Các Nữ Tu Chúa Giêsu Chịu Đóng Đinh

   

C.J.M.

Congregation of Jesus and Mary

Dòng Chúa Giêsu và Mẹ Maria

   

C.M.C.

Congregation of the Mother Co-Redemptrix

Dòng Đức Mẹ Đồng Công

   

C.M.F.

Missionary Sons of the Immaculate Heart of Mary (Claretians)

Dòng Nam Tử Thừa Sai Trái Tim Vô Nhiễm Đức Maria

   

C.M.I.

Carmelites of Mary Immaculate

Dòng Camêlô Vô Nhiễm Mẹ Maria

   

C.M.M.C

Congregation of Mary Mother of the Church

Dòng Đức Mẹ, Mẹ của Giáo hội

   

C.M.R.I

Congregation of Mary Immaculate Queen

Dòng Nữ Vương Vô Nhiễm Maria

   

C.M.S.F.

Missionary Congregation of St. Francis of Assisi

Dòng Truyền giáo Thánh Phanxicô thành Assisi

   

C.O.

Congregation of the Oratory (Oratorians)

Dòng Các Cha Diễn Thuyết

   

C.P.

Congregation of the Passion (Passionists)

Dòng Khổ Nạn Chúa Giêsu

   

C.P.M.

Congregation of the Fathers of Mercy

Dòng Các Cha Nhân Từ

   

C.P.S.

Missionary Sisters of the Precious Blood

Dòng Các Nữ Tu Truyền giáo Máu Chúa Kitô

   

C.R.M

Order of the Clerics Regular Minor

Dòng Giáo Sĩ Khiêm Hạ

Thánh (St) Francis Caracciolo

1588

C.R.S.F.

Sisters of St. Francis

Dòng Các Nữ Tu Phanxicô

   

C.S.B.

Congregation of St. Bridget

Dòng Các Nữ Tu Thánh Bridget

   

C.S.B.

Congregation of St. Basil (Basilian Fathers)

Dòng Các Cha Thánh Basilian

   

C.S.C.

Congregation of the Holy Cross

Dòng Thánh Giá

   

C.S.C.

Sisters of the Holy Cross

Dòng Các Nữ Tu Thánh Giá

   

C.S.J.

Congregation of St. Joseph

Dòng Thánh Giuse

   

C.S.J.

Sisters of St. Joseph

Dòng Các Nữ Tu Thánh Giuse

   

C.S.J.B.

Congregation of St. John the Baptist

Dòng Tiểu Đệ Thánh Gioan Tẩy Giả

   

C.S.J.P.

Sisters of St. Joseph of Peace

Dòng Các Nữ Tu Thánh Giuse Hòa Bình

   

C.S.P.

Congregation of St. Paul (Paulists)

Dòng Thánh Phaolô

   

C.S.R.

Sisters of the Holy Redeemer

Dòng Chúa Cứu Chuộc

   

C.Ss.R.

Congregation of the Most Holy Redeemer (Redemptorists)

Dòng Chúa Cứu Thế

   

C.S.V.B.

Sisters of the Savior and the Blessed Virgin Mary

Dòng Nữ Tu Chúa Cứu Thế và Trinh Nữ Maria

   

D.C.

Daughters of Charity

Dòng Các Nữ Tử Bác Ái

   

D.C.

Sisters of Charity of St. Vincent de Paul

Dòng Các Nữ Tử Bác Ái Thánh Vinh Sơn

   

D.C.J.

Carmelite Sisters of the Divine Heart of Jesus

Dòng Các Nữ Tu Camêlô Thánh Tâm Chúa Giêsu

   

D.D.L.

Daughters of Divine Love

Dòng Các Nữ Tu Tình Yêu Thiên Chúa

   

D.H.M.

Daughters of the Heart of Mary

Dòng Các Nữ Tu Trái Tim Đức Mẹ

   

D.H.S.

Daughters of the Holy Spirit

Dòng Các Nữ Tu Chúa Thánh Thần

   

D.I.H.M.

Daughters of the Immaculate Heart of Mary

Dòng Con Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ Maria

   

D.J.

Daughters of Jesus

Dòng Các Nữ Tử Chúa Giêsu

   

D.M.

Daughters of Mary of the Immaculate Conception

Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm

   

D.W.

Daughters of Wisdom

Dòng Nữ Tu Thông Thái

   

F.C.

Brothers of Charity

Dòng Các Thầy Bác Ái

   

F.C.J.

Faithful Companion of Jesus, Sisters

Dòng Nữ Tu Bạn Đồng Hành Trung Thành với Chúa Giêsu

   

F.D.C.

Daughters of Divine Charity

Dòng Các Nữ Tu Bác Ái Thiên Chúa

   

F.E.H.J.

Franciscan Sisters of the Eucharistic Heart of Jesus

Dòng Các Nữ Tu Phanxicô Trái Tim Thánh Thể Chúa Giêsu

   

F.F.S.C.

Franciscan Brothers of the Holy Cross

Dòng Các Thầy Phanxicô Thánh Giá

   

F.I.

Franciscan of the Immaculate

Dòng Thánh Phanxicô Thanh Khiết

   

F.I.C.

Franciscan Sisters of the Immaculate Conception

Dòng Các Nữ Tu Phanxicô Vô Nhiễm

   

F.J.

Congregation of St. John

Dòng Thánh Gioan

   

F.M.A.

Figlie di Maria Ausiliatrice

Dòng Con Cái Đức Mẹ Phù Hộ Các Giáo Hữu

   

F.M.S.

Marist Brothers

Dòng Các Thầy Maria

   

F.M.S.R

Daughters of Our Lady of the Holy Rosary

Dòng Con Đức Mẹ Mân Côi (Chí Hòa)

   

F.S.

Sisters of Our Lady of Fatima

Dòng Các Nữ Tu Đức Bà hiện ra tại Fatima

   

F.S.F.

Daughters of St. Francis of Assisi

Dòng Các Tiểu Muội Thánh Phanxicô thành Assisi

   

F.S.F.S.

Daughters of St. Francis of Sales

Dòng Các Tiểu Muội Thánh Phanxicô thành Sales

   

F.S.G.M.

Sisters of St. George Martyrs

Dòng Các Nữ Tu Thánh George Tử Đạo

   

F.S.M.

Franciscan Sisters of Mary

Dòng Các Nữ Tu Phanxicô Maria

   

F.S.P.

Daughters of St. Paul

Dòng Thánh Phaolô

   

F.S.S.J.

Franciscan Sisters of St. Joseph

Dòng Các Nữ Tu Phanxicô Thánh Giuse

   

H.C.

Sisters of the Holy Cross

Dòng Các Nữ Tu Thánh Giá

   

H.S.C.

Hospitaller Sisters of the Sacred Heart of Jesus

Dòng Nữ Tu Trợ Thế Thánh Tâm Chúa Giêsu

   

I.C.M.

Missionary Sisters of the Immaculate Heart of Mary

Dòng Các Nữ Tu Truyền giáo Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ Maria

   

I.H.M.

Sisters, Servants of the Immaculate Heart of Mary

Dòng Các Nữ Tu Tôi Trung Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ Maria

   

L.B.N.

Little Brothers of Nazareth

Dòng Các Tiểu Đệ Nazareth

   

L.C.

Congregation of the Legionaries of Christ

Dòng Các Cha Đạo Binh Chúa Kitô

   

L.H.C

The Lovers of the Holy Cross Quinhon

Dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn

LAMBERT DE LA MOTTE

1671

L.S.A.

Little Sisters of the Assumption

Dòng Tiểu Muội Đức Mẹ Thăng Thiên

   

L.S.J.

Little Sisters of Jesus

Dòng Tiểu Muội Chúa Giêsu

   

L.S.M.I.

Little Servants of Mary Immaculate

Dòng Tôi Tớ Vô Nhiễm Mẹ Maria

   

L.S.P.

Little Sisters of the Poor

Dòng Tiểu Muội Bần Cùng

   

M. Afr.

Missionaries of Africa

Dòng Truyền giáo tại Phi Châu

   

M.C.

Missionaries of Charity

Dòng Truyền giáo Bác Ái

   

M.F.S.C.

Missionary Sons of the Sacred Heart of Jesus

Dòng Truyền giáo Trái Tim Chúa Giêsu

   

M.F.V.A.

Franciscan Missionaries of the Eternal Word

Dòng Truyền giáo Phanxicô Lời Bất Tử

   

M.I.C.

Congregation of Marians Immaculate Conception (Marian Fathers)

Dòng Các Cha Maria

   

M.I.H.M.

Missionaries Immaculate Heart of Mary

Dòng Truyền giáo Trái Tim Vô Nhiễm

   

M.J.

Missionaries of Jesus

Dòng Truyền giáo Chúa Giêsu

   

M.J.

Missionaries of St. Joseph

Dòng Truyền giáo Thánh Giuse

   

M.M.

Catholic Foreign Mission Society of America (Maryknoll)

Dòng Truyền giáo Nước Ngoài (Dòng Maryknoll)

   

M.S.

Marian Sisters

Dòng Các Nữ Tu Maria

   

M.S.

Missionaries of Our Lady of LaSalette

Dòng Các Cha Truyền giáo Đức Mẹ LaSalette

   

M.F.

Missionaries of Faith

Dòng Thừa Sai Đức Tin

   

M.S.F.

Congregation of Missionaries of the Holy Family

Dòng Truyền giáo Thánh Gia

   

M.S.S.

Missionaries of the Blessed Sacrament

Dòng Truyền giáo Mình Thánh Chúa

   

M.SS.C.

Missionaries of the Sacred Hearts of Jesus and Mary

Dòng Truyền giáo Thánh Tâm Chúa Giêsu và Mẹ Maria

   

M.S.S.P.

Missionary Society of St. Paul

Dòng Truyền giáo Thánh Phaolô

   

N.D.C.

Sisters of Our Lady of the Cross

Dòng Các Nữ Tu Đức Bà Thánh Giá

   

Obl. S.B.

Oblate of St. Benedict

Dòng Oblate Thánh Biển Đức

   

O.Carm.

Order of the Brothers of the Blessed Virgin Mary of Mount Carmel (Carmelites)

Dòng Anh Em Đức Trinh Nữ Maria Diễm Phúc Núi Cát Minh

Một nhóm các ẩn sĩ đầu tiên trên Núi Cát Minh

khoảng 1155 trên Núi Cát Minh, Israel

O. Cist.

Order of Cistercians

Dòng Xitô

   

O.C.D.

Order of Discalced Carmelites

Dòng Cát Minh Cải tổ (Cát Minh Tê-rê-sa)

 

1593

O.C.R.

Order of Cistercians, Reformed (Trappist)

Dòng Xitô Cải Cách

   

O.C.S.O.

Order of Cistercians of the Strict Observance (Trappists)

Dòng Xitô Khổ Tu

   

O.F.M.

Order of Friars Minor (Franciscans)

Dòng Phanxicô

   

O.F.M. Cap.

Order of Friars Minor Capuchin (Capuchins)

Dòng Các Thầy Tiểu Đệ Capuchin

   

O.F.M. Conv.

Order of Friars Minor Conventual (Convential Franciscans)

Dòng Các Thầy Tiểu Đệ Phanxicô

   

O.F.M.I.

Order of Friars of Mary Immaculate (Franciscans)

Dòng Các Thầy Vô Nhiễm Mẹ Maria

   

O.H.

Hospitallers Order of St. John of God

Dòng Trợ Thế Thánh Gioan Thiên Chúa

   

O.H.F.

Missionary Oblates of Mary Immaculate

Dòng Truyền giáo Vô Nhiễm Mẹ Maria

   

O. Mar.

Maronite

Dòng Maronite (nghi lễ Đông Phương)

   

O.M.C.

Order of Merciful Christ

Dòng Chúa Kitô Nhân Từ

   

O.M.I.

Missionary Oblates of Mary Immaculate

Dòng thừa sai Hiến Sĩ Đức Mẹ Vô Nhiễm

st Eugene de Mazenod

25/01/1816

O.M.V.

Oblates of the Virgin Mary

Dòng Oblates Trinh Nữ Maria

   

O.P.

Order of Friars Preachers (Dominicans)

Dòng Các Cha Thuyết Giáo (Dòng Đa Minh)

   

O.P.B.

Oblates of the Precious Blood

Dòng Oblates Máu Chúa

   

O.S.A.

Order of St. Augustine (Augustinians)

https://augustinians.netDòng Thánh Augustinô

 

1244

O.S.B.

Order of St. Benedict

Dòng Thánh Biển Đức

   

O.S.B.

Benedictine Sisters

Các Nữ Tu Dòng Biển Đức

   

O.S.Cr.

Order of the Holy Cross

Dòng Thánh Giá

   

O.S.F.S.

Order of St. Francis de Sales

Dòng Thánh Phanxicô thành Sales

   

O.S.J.

Oblates of St. Joseph

Dòng Oblates Thánh Giuse

   

O.S.S.R.

Order of the Most Holy Redeemer

Dòng Thiên Chúa Cứu Thế

   

O.Ss.S.

Brigittine Monks

Dòng Các Thầy Brigittine

   

O.SS.T

Order of the Most Holy Trinity

Dòng Chúa Ba Ngôi

John of Matha

1198

O.S.U.

Ursuline Sisters of the Roman Order

Dòng Các Nữ Tu Ursuline trụ sở tại Rôma

   

O.S.V.

Ursuline Sisters of the Blessed Virgin Mary

Dòng Các Nữ Tu Ursuline Trinh Nữ Maria

   

P.C.

Poor Clares

Dòng Thánh Clare Hèn Mọn

   

P.C.P.A.

Poor Clares of Perpetual Adoration

Dòng Thánh Clare Hèn Mọn Hằng Tôn Kính

   

P.I.M.E.

Pontifical Institute for Foreign Missions

Dòng Truyền giáo Nước Ngoài của Học viện Giáo hoàng

   

P.M.

Sisters of the Presentation of Mary

Dòng Các Nữ Tu Đức Mẹ Đi Thăm Viếng

   

P.S.S.

Society of Priests of Saint Sulpice (Sulpitians)

Hội Linh mục Xuân Bích

   

R.D.C.

Religious of Divine Compassion

Dòng Trắc Ẩn Thiên Chúa

   

R.G.S.

Religious of the Good Shepherd (Sisters)

Dòng Các Nữ Tu Mục Tử Nhân Lành

   

R.M.I.

Religious of Mary Immaculate

Dòng Đức Mẹ Vô Nhiễm

   

R.S.C.

Religious Sisters of Charity

Dòng Các Nữ Tử Bác Ái

   

R.S.M.

Sisters of Mercy

Dòng Các Nữ Tu Nhân Lành

   

R.V.M.

Religious of the Virgin Mary

Dòng Trinh Nữ Maria

   

S.A.C.

Sisters of the Guardian Angel

Dòng Các Nữ Tu Thiên Thần Bản Mệnh

   

S.C.

Sisters of Charity

Dòng Các Nữ Tu Bác Ái

   

S.C.

Servants of Charity

Dòng Các Tôi Tớ Bác Ái

   

S.C.

Brothers of the Scared Heart

Dòng Các Thầy Thánh Tâm

   

S.C.I

Priests of the Sacred Heart of Jesus

Dòng Linh mục Thánh Tâm Chúa Giêsu

Fr. Léon Dehon

28/06/1878

Sch.P

Order of the Pious Schools (Piarist Fathers)

Dòng Linh mục Piarist[1]

St. Joseph Calasanz

1617

S.D.B.

Salesians of Saint John Bosco

Tu Hội Saledieng Don Bosco

   

S.V.D.

Societas Verbi Divini

Dòng Ngôi Lời

   

S.L.

Sisters of Loretto

Các Nữ Tu Loretto

   

S.J.

Societatis Iesu (Latin), The Society of Jesus (or Jesuits)

Dòng Chúa Giê-su (Dòng Tên)

Inhaxiô nhà Loyola

 

S.M.

Society of Mary (Marianist Fathers)

Các Cha Dòng Marian

   

S.M.I.

Sisters of Mary Immaculate

Dòng Các Nữ Tu Vô Nhiễm Maria

   

S.M.M.

Montfort Society of Mary (Montfort Fathers)

Các Cha Dòng Montfort

   

S.N.D.

Sisters of Notre Dame

Dòng Con Đức Bà

   

S.O.L.M.

Sisters of Our Lady of Mercy

Dòng Đức Bà Nhân Từ

   

S.O.L.T.

Sisters of Our Lady of Most Holy Trinity

Dòng Đức Bà Chúa Ba Ngôi

   

S.S.A.

Sisters of St. Ann

Dòng Thánh Anna

   

S.S.B.

Sisters of St. Brigid

Dòng Thánh Brigid

   

S.S.C.

Franciscan Servants of the Sacred Heart

Các Tôi Tớ Thánh Tâm Phanxicô

   

S.S.C.M.

Servants of the Holy Heart of Mary

Các Tôi Tớ Trái Tim Mẹ

   

S.S.M.N.

Sisters of St. Mary of Namur

Dòng Các Nữ Tu Mẹ Maria hiện ra tại Namur

   

S.S.S.

Congregation of the Blessed Sacrament

Dòng Thánh Thể

   

S.U.

Society of the Sisters of St. Ursula

Dòng Các Nữ Tu Thánh Ursula

   

S.V.P.

Society of Saint Vincent de Paul (hay S.V.d.P., S.S.V.P.)

Dòng Thánh Vinh Sơn de Paul

   

S.X.

Xaverian Missionary Fathers

Dòng Các Cha Truyền giáo Xaverian

   

V.S.C.

Vincentian Sisters of Charity

Dòng Các Nữ Tu Bác Ái Vinh Sơn

Lm Vinh Sơn

1617