Danh Sách Linh Mục Đoàn Giáo Phận Cần Thơ, Tháng 11. 2021

print

Danh Sách Linh Mục Đoàn Giáo Phận Cần Thơ, Tháng 11. 2021

 
 

S.T.T

TÊN THÁNH & HỌ

TÊN

NĂM SINH

NĂM

TPLM

NƠI CƯ TRÚ

GIÁO VỤ

BỔ NHIỆM

 

      1           

Sm. Nguyễn Huỳnh Duy

ANH

1983

2019

Vị Hưng

Phó xứ

2019

 

      2           

Pl. Lê Đức

ANH

1990

2021

LỘ 20

Phó xứ

2021

 

      3           

Gs. Nguyễn Ngọc

ÁNH

1949

1978

Long Mỹ

Chánh xứ

2007

 

      4           

Fx. Trần Cường Dũng

1976

2004

Ao Kho

Chánh xứ

2017

 

      5           

Pr. Nguyễn Minh

BÂN

1987

2019

Trà Cú

Phó xứ

2019

 

      6           

Gc. Nguyễn Vũ

BẰNG

1980

2011

Định Môn

Chánh xứ

2017

 

      7           

Pr. Trần Công

BẰNG

1983

2016

Tân Lộc

Phó xứ

2020

 

      8           

Pl. Võ Văn

1946

1974

Tham Tướng

Chánh xứ

2012

 

      9           

Alb. Lê Ngọc

BÍCH

1959

1997

Phụng Hiệp

Chánh xứ

2018

 

  10           

Gs. Ngô Thanh

BÍNH

1944

1972

NHDLM

Nghỉ hưu

2018

 

  11           

Gb. Nguyễn Thanh

BÌNH

1954

1994

Bạc Liêu

Chánh xứ

2013

 

  12           

Ga. Võ Phương

BÌNH

1984

2020

Mỹ Xuyên

Phó xứ

2020

 

  13           

Mt. Lê Ngọc

BỬU

1950

1976

NHDLM

Nghỉ hưu

2020

 

  14           

Pl. Nguyễn Tấn

BỬU

1985

2019

Gành Hào

Phó xứ

2021

 

  15           

Pr. Phạm Minh

CÁC

1977

2007

U Minh

Chánh xứ

2014

 

  16           

Cr. Nguyễn Trung

CANG

1985

2019

Sóc Trăng

Phó xứ

2019

 

  17           

Mt. Nguyễn Văn

CẢNH

1952

1991

Tư gia

Nghỉ bệnh

2021

 

  18           

Sm. Nguyễn Thanh

CAO

1984

2020

Từ Xá

Phó xứ

2020

 

  19           

Pr. Nguyễn Thành

CHẤT

1946

1977

Trà Lồng

Chánh xứ

2011

 

  20           

Mt. Võ Minh

CHÂU

1954

1994

Nhơn Mỹ

Chánh xứ

2019

 

  21           

Alp. Phan Ngọc

CHÂU

1985

2016

Sóc Trăng

Phó xứ

2019

 

  22           

Mic. Trần Thái

CHÂU

1990

2021

Vị Tín

Phó xứ

2021

 

  23           

Pr. Nguyễn Hữu

CHIẾN

1983

2014

Cồn Mỹ Phước

Chánh xứ

2020

 

  24           

Gb. Đinh Văn

CHUÂN

1941

1976

NHDLM

Nghỉ hưu

2011

 

  25           

Ar. Lê Văn

CHƯƠNG

1959

1997

Thới Lai

Chánh xứ

2010

 

  26           

Pl. Trần Thanh

CHƯƠNG

1985

2017

TPHCM

Du học sinh

2019

 

  27           

Gb. Phan Huy

CHƯƠNG

S.D.B

1974

2008

Tắc Vân

Giám quản G.x

2017

 

  28           

Gk. Lê Thành

CÔNG

1969

2003

Tư gia

Nghỉ bệnh

2021

 

  29           

Gb. Trương Thành

CÔNG

1954

1994

Rạch Vọp

Chánh xứ

2016

 

  30           

Gs. Phạm Thành

CÔNG

1980

2014

Cồn Tròn

Chánh xứ

2020

 

  31           

Gs. Bùi Chí

CƯỜNG

1971

2001

TTMV

Cha Quản lý

2014

 

  32           

Gs. Nguyễn Hữu

CƯỜNG

1943

1972

ĐCVTQ

NHDLM

Cha giáo

Giám đốc

2003

 

  33           

Lc. Nguyễn Hùng

CƯỜNG

1967

2000

Giuse-B. Liêu

Chánh xứ

2019

 

  34           

Gs. Nguyễn Đức

CƯỜNG

1938

1968

NHDLM

Nghỉ hưu

2018

 

  35           

Dm. Nguyễn Phú

CƯỜNG

1976

2004

Vĩnh Hậu

Chánh xứ

2018

 

  36           

Fx. Ng. Chu Quang

ĐẠO

1988

2021

Trà Rằm

Phó xứ

2021

 

  37           

Ber. Nguyễn Tấn

ĐẠT

1959

1996

Huyện Sử

Chánh xứ

2021

 

  38           

Gs. Đinh Thành

ĐẠT

S.D.B

1985

2020

Tắc Vân

Phụ tá

2020

 

  39           

At. Nguyễn Văn

ĐẦY

1953

1988

Rạch Gòi

Chánh xứ

2014

 

  40           

Dm. Phan Văn

ĐỂ

1984

2014

Trà Lồng

Phó xứ

2017

 

  41           

Mic. Nguyễn Khắc

ĐỆ

1959

1997

Nàng Rền

Chánh xứ

2011

 

  42           

Pr. Trương Lê

ĐỆ

1985

2017

Hòa Thành

Phó xứ

2019

 

  43           

Pr. Hồ Văn

ĐỆ

1989

2019

Kênh Đ. Bà

Phó xứ

2019

 

  44           

Pr. Huỳnh Ngọc

ĐIỆP

1956

1995

Trường Long

Chánh xứ

2011

 

  45           

Pr.Trần Hoàng

DIỆU

1976

2005

Ngan Rô

Chánh xứ

2020

 

  46           

Jus. Nguyễn Văn

ĐIỀU

1967

2000

Tư Gia

Nghỉ phép

2020

 

  47           

Emm. Nguyễn Thành

ĐÔ

1980

2009

Phong Điền

Phó xứ

2021

 

  48           

Gs. Vũ Đình

ĐÔNG

1980

2017

Tắc Sậy

Phó xứ

2017

 

  49           

At. Nguyễn Mạnh

ĐỒNG

1934

1961

NHDLM

Nghỉ hưu

2011

 

  50           

Pr. Huỳnh Công

ĐỨC

1977

2016

Số 6 La Cua

Chánh xứ

2020

 

  51           

Ga. Trần Trọng

DUNG

1958

1994

TGMCT

Chưởng ấn

Đ.D. Tư Pháp

2011

 

  52           

Tm. Lê Phước

DŨNG

1965

2002

Ninh Sơn

Chánh xứ

2017

 

  53           

Gs. Hoàng Minh 

DƯƠNG

1981

2019

Phụng Tường

Phó xứ

2019

 

  54           

Gs. Nguyễn Anh

DUY

1974

2007

Khánh Hưng

Chánh xứ

2014

 

  55           

Dm. Nguyễn Quang

DUY

1978

2011

TGMCT

 Phó Chưởng ấn

2018

 

  56           

Pr. Lê Văn

DUYÊN

1942

1970

NHDLM

Nghỉ hưu

2019

 

  57           

Dm. Nguyễn Hữu

DUYÊN

1984

2020

Ô Môn

Phó xứ

2021

 

  58           

Emm. Nguyễn Văn

GHI

1956

1999

Vĩnh Mỹ

Chánh xứ

2014

 

  59           

Pr. Đặng Minh

GIANG

1984

2017

Cà Mau

Phó xứ

2021

 

  60           

Pr. Nguyễn Thanh

1978

2004

Thái Hải

Chánh xứ

2016

 

  61           

Pr. Vũ Văn

HÀI

1972

2000

Rạch Súc

Chánh xứ

2019

 

  62           

Louis Huỳnh Thanh

HẢI

1990

2021

Chánh Tòa

Phó xứ

2021

 

  63           

Pr. Trương Minh

HẢI

1975

2003

Trung Hải

Chánh xứ

2011

 

  64           

Gc. Nguyễn Thanh

HẢO

1980

2012

Thánh Tâm

Chánh xứ

2018

 

  65           

Pr. Huỳnh Tấn

HẢO

1979

2011

Bô Na

Chánh xứ

2018

 

  66           

Pr. Huỳnh Phúc

HẬU

1973

2004

Ô Môn

Chánh xứ

2012

 

  67           

Gs. Nguyễn Xuân

HẬU

1982

2010

Ba Trinh

Chánh xứ

2016

 

  68           

Fa. Nguyễn Phước

HẬU

1970

2001

Giồng Nhãn

Chánh xứ

2016

 

  69           

Gs. Nguyễn Thành

HIẾN

1984

2014

ĐCVTQ

Cha giáo

2021

 

  70           

Gs. Nguyễn Văn

HIẾN

1990

2021

Thánh Tâm-TL

Phó xứ

2021

 

  71           

Gs. Vũ Quốc

HIỆP

1975

2014

Tân Phú

Chánh xứ

2019

 

  72           

Dm. Nguyễn Văn

HIẾU

1983

2014

Tôma

Chánh xứ

2019

 

  73           

Dm. Mai Thúc

HÒA

1943

1970

NHDLM

Nghỉ hưu

2018

 

  74           

Gb. Nguyễn Tấn

HÒA

1964

1999

ĐCVTQ

Cha giáo

2021

 

  75           

Gk. Tạ Văn

HÒA

1977

2011

Cái Đôi Vàm

Chánh xứ

2021

 

  76           

Gs. Võ Văn

HOÀI

1971

2001

Giá Rai

Chánh xứ

2017

 

  77           

Mic. Nguyễn Anh

HOÀNG

1986

2021

Nam Hải

Phó xứ

2021

 

  78           

Dm. Lê Văn

HỘI

1973

2004

Hòa Trung

Chánh xứ

2019

 

  79           

Gs. Lê Đình

HỘI

1961

2000

Kênh Đ. Bà

Chánh xứ

2018

 

  80           

Gb. Nguyễn Phước

HỘI

1947

1979

Xuân Hòa

Chánh xứ

2011

 

  81           

Mart. Nguyễn Hoàng

HÔN

1967

1999

Rau Dừa

Chánh xứ

2018

 

  82           

Gb. Nguyễn Việt

HỒNG

1973

2000

Tân Thạnh

Chánh xứ

2020

 

  83           

Phil. Nguyễn Văn

HÙNG

1963

1997

Thới Thạnh

Phong Điền

Chánh xứ

2016

 

  84           

At. Nguyễn Phi

HÙNG

1969

2002

An Thạnh

Chánh xứ

2015

 

  85           

Gs. Nguyễn Đình

HÙNG

1968

2003

Bảy Ngàn

Trường Thắng

Chánh xứ

2010

 

  86           

Gs. Nguyễn Văn

HÙNG

1974

2007

Trà Ban

Chánh xứ

2019

 

  87           

Pr. Nguyễn Chí

HÙNG

1975

2007

Khánh Minh

Chánh xứ

2020

 

  88           

At. Quách Thái

HÙNG

1984

2020

Cái Nhum

Phó xứ

2021

 

  89           

Pr. Lê Phước

HỮU

1953

1994

Rạch Tráng

Giám quản G.x

2021

 

  90           

Pr. Nguyễn Đức

HUY

1977

2007

Tân Lập

Chánh xứ

2018

 

  91           

Dm. Nguyễn Tường

HUY

1983

2011

Tư Gia

Nghỉ Bệnh

2021

 

  92           

Gs. Nguyễn Văn

HUỲNH

1957

1997

Fatima

Chánh xứ

2017

 

  93           

At. Đặng Hữu

KHA

1970

2003

Cái Tắc

Chánh xứ

2020

 

  94           

Tm. Ngô Tấn

KHA

1981

2011

Kinh Lý

Chánh xứ

2016

 

  95           

Gs. Nguyễn Hồng

KHANH

1965

2007

Vô Nhiễm

Chánh xứ

2011

 

  96           

Pl. Nguyễn Hoàng

KHÁNH

1948

1989

Tư gia

Nghỉ hưu

2018

 

  97           

Gs. Nguyễn Quốc

KHÁNH

1978

2007

Vĩnh Lợi

Chánh xứ

2015

 

  98           

Pl. Lê Trung

KHÁNH

1983

2019

Rạch Gốc

Phó xứ

2021

 

  99           

Gs. Nguyễn Văn

KHẢO

1954

1991

Nam Hải

Chánh xứ

2017

 

100           

Gs. Nguyễn Thanh

KHIẾT

1958

1994

Cái Nhum

Chánh xứ

2017

 

101           

Pr. Trương Minh

KHOÁI

1975

2009

Đồng Lào

Chánh xứ

2014

 

102           

Gs. Trần Văn

KHOẢN

1958

2000

Tư gia

Nghỉ bệnh

2008

 

103           

Pr. Nguyễn Văn

KHUYẾN

1958

1997

Phụng Tường

Chánh xứ

2021

 

104           

Gs. Nguyễn Văn

KIÊN

1978

2009

Long Hà + K4

Chánh xứ

2014

 

105           

Ar. Hồng Anh

KIỆT

1970

2001

Bãi Giá

Phụ tá

2019

 

106           

Gs. Trần Tuấn

KIỆT,P.C

1983

2018

Thới Log Xuân

Phó xứ

2019

 

107           

Mt. Ngô Hữu

KỲ

1971

2007

Chủ Chí

Chánh xứ

2017

 

108           

Pr. Châu Quốc

KỲ

1985

2021

Tân  Phú

Phó xứ

2021

 

109           

Pr. Nguyễn Văn

LÂM

1951

1994

Từ Xá

Chánh xứ

2016

 

110           

Gb. Lê Văn

LẪM

1947

1981

NHDLM

Nghỉ hưu

2008

 

111           

Cl. Nguyễn Văn

LANH

1971

2003

Mỹ Xuyên

Quản hạt

Chánh xứ

2020

 

112           

Ben. Phan Văn

LÀNH

1981

2014

Phanxicô ĐH

Chánh xứ

2021

 

113           

Gs. Nguyễn Công

LẬP

1957

1994

TGMCT

Chánh xứ

Quản lý TGM

2011

 

114           

Pr. Nguyễn Thành

LẬP

1978

2011

Lương Thiện

Chánh xứ

2018

 

115           

Gk. Nguyễn Xuân

LẬP

1980

2014

Khúc Tréo

Chánh xứ

2020

 

116           

Inha. Loy. M. Vũ Văn

C.R.M

1963

2013

Phêrô – BL

Phó biệt cư

2018

 

117           

Gs. Trịnh Minh

LỄ

1939

1967

NHDLM

Nghỉ hưu

2013

 

118           

Pr. Nguyễn Hoàng

LIÊM

1971

2001

Năm Căn

Chánh xứ

2018

 

119           

Mt. Trần Văn

LIÊN

1948

1976

NHDLM

Nghỉ hưu

2019

 

120           

Gs. Nguyễn Thái Vũ

LIÊU

1987

2021

Nàng Rền

Phó xứ

2021

 

121           

Cl. Nguyễn Tấn

LỢI

1952

1991

Chánh Tòa

Quản hạt

 Chánh xứ

2013

 

122           

Pr. Lê Tấn

LỢI

1972

2000

ĐCVTQ

Giám học

Cha giáo

2011

 

123           

Gs. Nguyễn Văn

LỢI

1957

1995

Cái Chanh

Chánh xứ

2019

 

124           

Gs. Nguyễn Bá

LONG

1950

1978

MTG/ST

Linh giám

2018

 

125           

Pr. Dương Minh

LUÂN

1984

2017

Đại Hải

Phó xứ

2019

 

126           

Vinc. Nguyễn Thành

LUÂN

1988

2020

Long Mỹ

Phó xứ

2021

 

127           

Ga. Nguyễn Xuân

MAI

1937

1968

NHDLM

Nghỉ hưu

2011

 

128           

Pr. Nguyễn Quang

MẠNG

1975

2017

Phú Khởi

Phó B.C

2020

 

129           

Tm. Hồ Thanh

MINH

1972

2000

Lương Hòa

Chánh xứ

2019

 

130           

Mic. Nguyễn Khắc

MINH

1977

2004

Tư Gia

Nghỉ phép

2018

 

131           

Mart. Nguyễn Lê Nhật

MINH

1972

2004

Vị Tín

Chánh xứ

2012

 

132           

Pr. Nguyễn Văn

MINH

1968

2000

Ngã Năm

Chánh xứ

2015

 

133           

Gs. Nguyễn Hoàng

MINH

1976

2009

Vinh Phát

Chánh xứ

2020

 

134           

Mt. Đinh Ngọc

MỪNG

1949

1988

Hòa Thượng

Chánh xứ

2016

 

135           

Dm. Nguyễn Đức

MƯỜI

1950

1989

An Hội

Chánh xứ

2015

 

136           

At. Trần Đình

NAM

1976

2007

ĐCVTQ

Cha giáo

2020

 

137           

Gs. Thân Thành

NAM

1976

2009

Đường Láng

Chánh xứ

2014

 

138           

Pl. Võ Văn

NAM

1942

1973

Đông Hải

Chánh xứ

2018

 

139           

Pr. Vũ Quang

NAM

1955

1994

Tư gia

Nghỉ bệnh

2007

 

140           

Gs. Lê Ngọc

NGÀ

1972

2000

Thới Hòa (Lộ 19)

Chánh xứ

2018

 

141           

Pr. Phạm Ngọc

NGÂN

1976

2004

Vĩnh Hiệp

Chánh xứ

2020

 

142           

Gs. Đỗ Trung

NGHĨA

1983

2017

Chánh Tòa

Phó xứ

2020

 

143           

Mt. Ngô Hữu

NGHIỆM

1982

2014

Trường Thành

Chánh xứ

2019

 

144           

Pr. Phan Văn

NGỘ

1971

2002

Đất sét

Chánh xứ

2019

 

145           

Dm. Châu Hoàng

NGỌC

1955

2005

Hòa Thành

Chánh xứ

2017

 

146           

Pr. Huỳnh Văn

NGỢI

1950

1989

Trung Bình

Chánh xứ

2006

 

147           

Fx. Lê Minh

NGUYÊN

1986

2021

Lộ 19

Phó xứ

2021

 

148           

Mic. Trần Đình

NHA

1950

1989

Lương Hiệp

Chánh xứ

2015

 

149           

Cl. Đỗ Hoàng

NHÂN

1976

2005

Sa Keo

Chánh xứ

2020

 

150           

Gs. Nguyễn Văn

NHỊP

1983

2016

Hòa Thượng

Phó xứ

2021

 

151           

Denys Nguyễn Văn

NHỮNG

1980

2017

Huyện Sử

Phó xứ

2020

 

152           

Mt. Hoàng Đình

NINH

1946

1973

CĐM Cần Thơ

Linh giám

2020

 

153           

Gs. Nguyễn Vĩnh

PHAN

1975

2004

Hậu Bối

Chánh xứ

2014

 

154           

Gs. Phạm Văn

PHÁN

1937

1967

NHDLM

Nghỉ hưu

2014

 

155           

Pl. Lê Tấn

PHONG

1969

2001

Hoa Kỳ

Nghỉ phép

2019

 

156           

Pl. Trương Hoàng

PHONG

1976

2007

Lộ 20

Chánh xứ

2020

 

157           

Pr. Lê Quang

PHÚ

1950

1988

ĐCVTQ

Cha giáo

2007

 

158           

Gb. Nguyễn Hoàn

PHÚ

1984

2014

Roma

Du học

2021

 

159           

Pr. Huỳnh Hồng

PHÚC

1958

1994

Giuse VK

Chánh xứ

2021

 

160           

Gb. Hồ Vĩnh

PHÚC

1987

2019

Bạc Liêu

Phó xứ

2019

 

161           

Mt. Ngô Hoàng

PHỤNG

1985

2018

Bãi Giá

Phó xứ

2021

 

162           

Pr. Trần Minh

PHƯỚC

1968

2003

Tân Thành

Chánh xứ

2011

 

163           

Gb. Châu Ngọc

PHƯƠNG

1958

1994

Cái Trầu

Chánh xứ

2017

 

164           

Gs. Trần Văn

PHƯƠNG

1990

2020

Thới Thạnh

Phó xứ

2020

 

165           

Gs. Trần Đình

PHƯỢNG

1950

1991

Bến Bào

Chánh xứ

2020

 

166           

Gs. Hoàng Minh 

QUÂN

1975

2007

Sông Đốc

Chánh xứ

2019

 

167           

Emm. Nguyễn Công

QUẬN

1961

1997

ĐCVTQ

 CQP Cần Thơ

Cha giáo

Linh giám

2008

2020

 

168           

Vc. Phạm Vũ Thanh

QUANG

1976

2016

ĐMHXLT

Chánh xứ

2021

 

169           

Gs. Vũ Ngọc

QUANG

1984

2018

Vị Thanh

Phó xứ

2021

 

170           

Ar. Trần Quang

QUÍ

1986

2019

TPHCM

Du học

2020

 

171           

Gs. Bùi Phú

QUỐC

1970

2009

Xavie

Chánh xứ

2015

 

172           

At. Dương Văn

QUYỀN

1972

2004

Quản Long

Chánh xứ

2015

 

173           

Pr. Nguyễn Văn

SIÊNG

1965

2002

Thiết An

Chánh xứ

2020

 

174           

Fx. Huỳnh Văn

SƠN

1942

1974

Tư gia

Nghỉ hưu

2000

 

175           

Pr. Nguyễn Việt

SỬ

1978

2009

Ba Rinh

Chánh xứ

2021

 

176           

Ben. Hồ Văn

TẢI

1979

2009

Oven

Chánh xứ

2016

 

177           

Gs. Trương Minh

TÂM

1966

2002

Trà Ếch

Chánh xứ

2020

 

178           

Tm. Nguyễn Văn

TÂM

1969

2000

Tân Hải

Chánh xứ

2017

 

179           

Pr. Trần Trí

TÂM

1986

2021

Vĩnh Mỹ

Phó xứ

2021

 

180           

Pl. Trần Minh

TÂN

1978

2009

Cái Cấm

Chánh xứ

2018

 

181           

Dm. Ngô Hồng

TẤN

1983

2016

Kinh Ba

Chánh xứ

2021

 

182           

Pr. Văn Công

TẶNG

1982

2014

Xuân Hòa

Phó xứ

2019

 

183           

Alp. Lê Kim

THẠCH

1951

1989

Vị Hưng

Chánh xứ

2014

 

184           

At. Trần Minh

THÁI

1970

2002

TTMV

Phó GĐ

2018

 

185           

Ber. Đinh Châu

THÂN

1975

2009

Thánh Phụng

Chánh xứ

2018

 

186           

Gs. Nguyễn Thiên

THĂNG

1983

2016

Bến Bào

Phó xứ

2020

 

187           

Gs. Trần Văn

THĂNG

1967

2007

Hòa Lý

Chánh xứ

2016

 

188           

Mic. Bùi Trần

THẮNG

1949

1993

Trà Canh

Chánh xứ

2011

 

189           

Pr. Trần Công

THẮNG

1968

2000

Bắc Hải

Chánh xứ

2014

 

190           

Pl. Lê Hoàng

THANH

1975

2003

TTMV

Phó GĐ

GĐ dự tu

2016

 

191           

Inh. Nguyễn Hoàng

THANH

1976

2017

Vĩnh Phú

Phó biệt cư

2020

 

192           

Gk. Nguyễn Hoàng

THANH

1981

2017

Thới Bình

Chánh xứ

2021

 

193           

Mic. Võ Văn

THÀNH

1949

1978

Trà Cú

Chánh xứ

2011

 

194           

Gc. Nguyễn Quốc

THẠNH

1980

2017

Tắc Sậy

Phó xứ

2020

 

195           

Gs. Nguyễn Văn

THIỆN

1985

2019

TPHCM

Du học

2020

 

196           

Dm. Trương Nhựt

THIỆN

1989

2020

TPHCM

Du học

2021

 

197           

Vinc. Nguyễn Đình

THỊNH

1949

1987

An Bình

Chánh xứ

2016

 

198           

Vinc. Võ Văn

THỌ

1955

1997

Cái Răng

Chánh xứ

2012

 

199           

Nic. Đỗ Hoàng

THỌ

1961

1997

Mỹ Phước

Chánh xứ

2017

 

200           

Pr. Nguyễn Văn

THỌ

1949

1989

Bãi Giá

Chánh xứ

2014

 

201           

Ga. Vũ Đình

THUẦN

1967

2002

Chàng Ré

Chánh xứ

2020

 

202           

Dm. Nguyễn Ngọc

THUẦN

1978

2011

Hòa Hinh

Chánh xứ

2020

 

203           

Vinc. Trần Văn

THỤC

1948

1977

Tân Lộc

Chánh xứ

2009

 

204           

Gs. Nguyễn Văn

THƯƠNG

1968

2004

ĐCVTQ

Quản lý

2018

 

205           

Mc. Phạm Minh

THỦY

1950

1989

Vịnh Chèo

Chánh xứ

2014

 

206           

Pr. Nguyễn Văn

TIẾP

1979

2010

Không xác định

Nghỉ

2020

 

207           

Gs. Nguyễn Thành

TÍN

1985

2021

Giá Rai

Phó xứ

2021

 

208           

Dm. Nguyễn Thành

TÍNH

1940

1971

NHDLM

Nghỉ hưu

2013

 

209           

Pr. Đào Quốc

TOẢN

1980

2012

Cây Bốm

Chánh xứ

2018

 

210           

Pr. Phạm Hữu

TRÍ

1974

2001

ĐCVTQ

Cha giáo

2015

 

211           

Fx. Phan Văn

TRIÊM

1945

1976

Sóc Trăng

Chánh xứ

2010

 

212           

At. Vũ Văn

TRIẾT

1950

1978

TTMV

Giám đốc

2014

 

213           

Gb. Nguyễn Hải

TRIỀU

1980

2011

Long Phú

Chánh xứ

2018

 

214           

Fx. Đinh Ngọc

TRIỆU

1984

2017

Phụng Hiệp

Phó xứ

2020

 

215           

Tm. Nguyễn Phước

TRINH

1949

1991

Kim Phụng

Chánh xứ

2011

 

216           

Pr. Chu Quang

TRỊNH

1955

1994

Đại Hải

Chánh xứ

2018

 

217           

Fx. Trần Bình

TRỌNG

1968

2000

Tắc Sậy

Chánh xứ

2013

 

218           

Gs. Trần Bình

TRỌNG

1980

2009

ĐCVTQ

Cha giáo

2017

 

219           

Dm. Nguyễn Trung

TRỰC

1974

2003

Vị Thanh

Chánh xứ

2021

 

220           

Gs. Nguyễn Văn

TRỰC

1981

2012

Gành Hào

Chánh xứ

2018

 

221           

Pr. Hoàng Chính

TRỰC

Passionist

1981

2016

Thới Long Xuân

Phó xứ

2021

 

222           

Dm. Trần Nhật

TRƯỜNG

1985

2019

Quản Long

Phó xứ

2019

 

223           

Tm. Võ Quốc

TRƯỞNG

1985

2018

Trường Long

Phó xứ

2021

 

224           

Pr. Lê Minh

1980

2011

Tắc Sậy

Hòa Bình

Phó xứ

Đặc trách

2011

 

225           

Aug. Nguyễn Thiện

1935

1964

NHDLM

Nghỉ hưu

2016

 

226           

Gb. Phạm Văn

TỤ

1977

2004

Cái Rắn

Chánh xứ

2018

 

227           

Fx. Đinh Trọng

TỰ

1939

1968

NHDLM

Nghỉ hưu

2018

 

228           

Gs. Phạm Đức

TUÂN

1954

1994

Cờ Đỏ

Chánh xứ

2011

 

229           

Pr. Nguyễn Văn

TUẤN

1985

2018

Trà Lồng

Phó xứ

2018

 

230           

Phs. Võ Hoàng

TÚC

1975

2004

Đại Ngãi

Chánh xứ

2019

 

231           

Fx. Lê Văn Thanh

TÙNG

1977

2004

Vị Thủy

Chánh xứ

2018

 

232           

Dm. Nghiêm Ngô Hải

TÙNG

1985

2014

Kênh Tư

Phó xứ

2019

 

233           

Gs. Lê Văn

TÙNG

1983

2019

Thới Lai

Phó xứ

2020

 

234           

Gs. Nguyễn Hải

UYÊN

1946

1973

NHDLM

Nghỉ hưu

2020

 

235           

Pr. Nguyễn Minh

VĂN

1955

1996

Trà Rằm

Chánh xứ

2014

 

236           

Pr. Trương Linh

VỆ

1950

1989

Kế sách

Chánh xứ

2010

 

237           

Pr. Nguyễn Trung

VIÊN

1975

2011

Đại Tâm

Chánh xứ

2016

 

238           

At. Lý Thanh

VIỆT

1973

2003

Nhu Gia

Chánh xứ

2021

 

239           

Pr. Trịnh Quốc

VIỆT

1969

2007

Bàu Sen

Chánh xứ

2017

 

240           

Pr. Nguyễn Xuân

VIỆT

1983

2020

Cà Mau

Phó xứ

2020

 

241           

Pr. Tri Văn

VINH

1949

1978

An Hòa

Chánh xứ

2011

 

242           

At. Vũ Xuân

VINH

1948

1977

NHDLM

Nghỉ hưu

2020

 

243           

Pl. Nguyễn Văn

VINH

1951

1986

Cà Mau

Chánh xứ

2011

 

244           

Gs. Nguyễn Đức

VINH

1979

2009

Rạch Gốc

Chánh xứ

2017

 

245           

Pr. Nguyễn Trần

1979

2014

Bình Thủy

Chánh xứ

2020

 

246           

Pl. Nguyễn Hoàng

1976

2004

Tam Sóc

Chánh xứ

2014

 

247           

Ar. Nguyễn Bạch Long

VƯƠNG

1983

2014

Kinh N. Lên

Chánh xứ

2018

 

248           

Gs. Đỗ Đức

VƯỢNG

OFM

1971

2016

Ngan Rô

Vĩnh châu

Phó xứ

Đặc trách

2020

 

249           

Cr. Hồ Bặc

XÁI

1947

1976

ĐCVTQ

Giám đốc

2004

 

250           

At. Trần Bảo

XUYÊN

1977

2007

Bình An

Chánh xứ

2018

 

 

TỔNG SỐ LINH MỤC ĐOÀN GPCT                    1/ LINH MỤC GIÁO PHẬN = 244 LINH MỤC

                                                                                         

                                                                      2/ LINH MỤC DÒNG = 06