Danh Sách Linh Mục Gp Cần Thơ 2020

print

Danh Sách Linh Mục Gp Cần Thơ

Sau đợt thuyên chuyển Lm tháng 6/2020

 

Stt

Tên Thánh – Họ và

Tên

Sinh

TPLM

Nhiệm sở

1

Simon Nguyễn Huỳnh Duy

Anh

1984

2019

Vị Hưng

2

Gs. Nguyễn Ngọc

Ánh

1949

1978

Long Mỹ

3

Fx. Trần Cường Dũng

1976

2004

Ao Kho

4

Pr. Nguyễn Minh

Bân

1987

2019

Trà Cú

5

Gc. Nguyễn Vũ

Bằng

1980

2011

Định Môn

6

Pr. Trần Công

Bằng

1983

2016

Tân Lộc

7

Pl. Võ Văn

1946

1974

Tham Tướng

8

Alb. Lê Ngọc

Bích

1959

1997

Phụng Hiệp

9

Gs. Ngô Thanh

Bính

1944

1972

Nhà Hưu Lm.

10

Gb. Nguyễn Thanh

Bình

1954

1994

Bạc liêu

11

Gioan Võ Phương

Bình

1984

2020

Giuse – VK

12

Mt. Lê Ngọc

Bửu

1950

1976

Nhà Hưu Lm.

13

Pl. Nguyễn Tấn

Bửu

1985

2019

Vị Thanh

14

Pr. Phạm Minh

Các

1977

2007

U Minh

15

Carolo Nguyễn Trung

Cang

1985

2019

Sóc Trăng

16

Mt. Nguyễn Văn

Cảnh

1952

1991

Rạch Tráng

17

Simon Nguyễn Thanh

Cao

1984

2020

Từ Xá

18

Pr. Nguyễn Thành

Chất

1946

1977

Trà Lồng

19

Mt. Võ Minh

Châu

1954

1994

Nhơn Mỹ

20

Alp. Phan Ngọc

Châu

1985

2016

Sóc Trăng

21

Pr. Nguyễn Hữu

Chiến

1983

2014

ĐCVTQ

22

Gb. Đinh Văn

Chuân

1941

1976

Nhà Hưu Lm.

23

Ar. Lê văn

Chương

1959

1997

Thới Lai

24

Pl. Trần Thanh

Chương

1985

2017

Đi Học SG

25

Gk. Lê Thành

Công

1969

2003

Huyện Sử

26

Gb. Trương Thành

Công

1954

1994

Rạch Vọp

27

Gs. Phạm Thành

Công

1980

2014

Cồn Tròn

28

Gs. Bùi Chí

Cường

1971

2001

TTMV

29

Gs. Nguyễn Hữu

Cường

1943

1972

ĐCVTQ

30

Lc. Nguyễn Hùng

Cường

1967

2000

Giuse -BL

31

Gs. Nguyễn Đức

Cường

1938

1968

Nhà Hưu Lm.

32

Dm. Nguyễn Phú

Cường

1976

2004

Vĩnh Hậu

33

Ber. Nguyễn Tấn

Đạt

1959

1996

Cái Đôi Vàm

34

At. Nguyễn Văn

Đầy

1953

1988

Rạch Gòi

35

Dm. Phan Văn

Để

1984

2014

Trà Lồng

36

Mic Nguyễn Khắc

Đệ

1959

1997

Nàng Rền

37

Pr. Trương Lê

Đệ

1985

2017

Hòa Thành

38

Pr. Hồ Văn

Đệ

1989

2019

Kinh Đức Bà

39

Pr. Huỳnh Ngọc

Điệp

1956

1995

Trường Long

40

Pr. Trần Hoàng

Diệu

1976

2005

Ngan Rô

41

Jus. Nguyễn Văn

Điều

1967

2000

Nghỉ Sabbat 1 năm

42

Em. Nguyễn Thành

Đô

1980

2009

ĐCVTQ

43

Gs. Vũ Đình

Đông

1980

2017

Tắc Sậy

44

At. Nguyễn Mạnh

Đồng

1934

1961

Nhà Hưu Lm.

45

Pr. Huỳnh Công

Đức

1977

2016

Số 6 La Cua

46

Ga. Trần Trọng

Dung

1958

1994

TGM CT

47

Tm. Lê Phước

Dũng

1965

2002

Ninh Sơn

48

Pr. Trần Trung

Dũng

1982

2014

Nghỉ bệnh

49

Gs. Hoàng Minh

Dương

1981

2019

Phụng Tường

50

Gs. Nguyễn Anh

Duy

1974

2007

Khánh Hưng

51

Dm. Nguyễn Quang

Duy

1978

2011

TGM CT

52

Pr. Lê Văn

Duyên

1942

1970

Nhà Hưu Lm.

53

Dom Nguyễn Hữu

Duyên

1984

2020

Rạch Súc

54

Emm. Nguyễn Văn

Ghi

1956

1999

Vĩnh Mỹ

55

Pr. Đặng Minh

Giang

1984

2017

Ô Môn

56

Pr. Nguyễn Thanh

1978

2004

Thái Hải

57

Pr. Vũ Văn

Hài

1972

2000

Rạch Súc

58

Pr. Trương Minh

Hải

1975

2003

Trung Hải

59

Gc. Nguyễn Thanh

Hảo

1980

2012

Thánh Tâm – TL

60

Pr. Huỳnh Tấn

Hảo

1979

2011

Bô Na

61

Pr. Huỳnh Phúc

Hậu

1973

2004

Ô Môn

62

Gs. Nguyễn Xuân

Hậu

1982

2010

Ba Trinh

63

Fa. Nguyễn Phước

Hậu

1970

2001

Giồng Nhãn

64

Gs. Nguyễn Thành

Hiến

1984

2014

Du Học Roma

65

Gs. Lê

Hiến

1938

1969

Nhà Hưu Lm.

66

Gs. Vũ Quốc

Hiệp

1975

2014

Tân Phú

67

Dm. Nguyễn Văn

Hiếu

1983

2014

Tôma

68

Dm. Mai Thúc

Hòa

1943

1970

Nhà Hưu Lm.

69

Gb. Nguyễn Tấn

Hòa

1964

1999

Ba Rinh

70

Gk. Tạ Văn

Hòa

1977

2011

Thới Bình

71

Gs. Võ Văn

Hoài

1971

2001

Giá Rai

72

Dm. Lê Văn

Hội

1973

2004

Hòa Trung

73

Gs. Lê Đình

Hội

1961

2000

Kênh Đức Bà

74

Gb. Nguyễn Phước

Hội

1947

1979

Xuân Hoà

75

Mart. Nguyễn Hoàng

Hôn

1967

1999

Rau Dừa

76

Gb. Nguyễn Việt

Hồng

1973

2000

Tân Thạnh

77

Phil. Nguyễn Văn

Hùng

1963

1997

Thới Thạnh

78

At. Nguyễn Phi

Hùng

1969

2002

An Thạnh

79

Gs. Nguyễn Đình

Hùng

1968

2003

Bảy Ngàn

80

Gs. Nguyễn Văn

Hùng

1974

2007

Trà Ban

81

Pr. Nguyễn Chí

Hùng

1975

2007

Khánh Minh

82

Antôn Quách Thái

Hùng

1984

2020

Nàng Rền

83

Pr. Lê Phước

Hữu

1953

1994

Rạch Tráng

84

Pr. Nguyễn Đức

Huy

1977

2007

Tân Lập

85

Dm. Nguyễn Tường

Huy

1983

2011

ĐMHXLT BL

86

Gs. Nguyễn Văn

Huỳnh

1957

1997

Fatima

87

At. Đặng Hữu

Kha

1970

2003

Cái Tắc

88

Tm. Ngô Tấn

Kha

1980

2011

Kinh Lý

89

Gs Nguyễn Hồng

Khanh

1965

2007

Vô Nhiễm

90

Pl. Nguyễn Hoàng

Khánh

1948

1989

Hưu tư gia

91

Gs. Nguyễn Quốc

Khánh

1978

2007

Vĩnh Lợi

92

Pl. Lê Trung

Khánh

1983

2019

Hòa Thượng

93

Gs. Nguyễn Văn

Khảo

1954

1991

Nam Hải

94

Gs. Nguyễn Thanh

Khiết

1958

1994

Cái Nhum

95

Pr. Trương Minh

Khoái

1975

2009

Đồng lào

96

Gs. Trần Văn

Khoản

1958

2000

Nghỉ bệnh

97

Pr. Nguyễn Văn

Khuyến

1958

1997

Vị Thanh

98

Gs. Nguyễn Văn

Kiên

1978

2009

Long Hà + K4

99

Ar. Hồng Anh

Kiệt

1970

2001

Bãi Giá

100

Mt. Ngô Hữu

Kỳ

1971

2007

Chủ Chí

101

Pr. Nguyễn Văn

Lâm

1951

1994

Từ Xá

102

Gb. Lê Văn

Lẫm

1947

1981

Nhà Hưu Lm.

103

Cl. Nguyễn Văn

Lanh

1971

2003

Việt Kiều

104

Ben. Phan Văn

Lành

1981

2014

Chánh Toà

105

Gs. Nguyễn Công

Lập

1957

1994

TGMCT

106

Pr. Nguyễn Thành

Lập

1978

2011

Lương Thiện

107

Gk. Nguyễn Xuân

Lập

1980

2014

Khúc Tréo

108

Gs. Trịnh Minh

Lễ

1939

1967

Nhà Hưu Lm.

109

Inhaxiô Loyola Maria Vũ Văn

Lê (CRM)

1963

2013

Phê-rô BL

110

Pr. Nguyễn Hoàng

Liêm

1971

2001

Năm Căn

111

Mt. Trần Văn

Liên

1948

1976

Nhà Hưu Lm.

112

Cl. Nguyễn Tấn

Lợi

1952

1991

Chánh Tòa

113

Pr. Lê Tấn

Lợi

1972

2000

ĐCVTQ

114

Gs. Nguyễn Văn

Lợi

1957

1995

Cái chanh

115

Gs. Nguyễn Bá

Long

1950

1978

MTG/ST

116

Pr. Dương Minh

Luân

1984

2017

Đại Hải

117

Vinc Nguyễn Thành

Luân

1988

2020

Vĩnh Hiệp

118

Ga. Nguyễn Xuân

Mai

1937

1968

Nhà Hưu Lm.

119

Pr. Nguyễn Quang

Mạng

1975

2017

Phú Khởi

120

Tm. Hồ Thanh

Minh

1972

2000

Lương Hòa

121

Mic. Nguyễn khắc

Minh

1977

2004

Trà Ếch

122

Mart. Ng. Lê Nhật

Minh

1972

2004

Vị Tín

123

Pr. Nguyễn Văn

Minh

1968

2000

Ngã Năm

124

Gs. Nguyễn Hoàng

Minh

1976

2009

Vinh Phát

125

Mt. Đinh Ngọc

Mừng

1949

1988

Hòa Thượng

126

Dm. Nguyễn Đức

Mười

1950

1989

An Hội

127

At. Trần Đình

Nam

1976

2007

ĐCVTQ

128

Gs. Thân Thành

Nam

1976

2009

Đường Láng

129

Pl. Võ Văn

Nam

1942

1973

Đông Hải

130

Pr. Vũ Quang

Nam

1955

1994

Nghỉ bệnh

131

Gs. Lê Ngọc

Ngà

1972

2000

Thới Hòa

132

Pr. Phạm Ngọc

Ngân

1976

2004

Hoà Hinh

133

Gs. Đỗ Trung

Nghĩa

1983

2017

Chánh Toà

134

Mt. Ngô Hữu

Nghiệm

1982

2014

Trường Thành

135

Pr. Phan Văn

Ngộ

1971

2002

Đất Sét

136

Dm. Châu Hoàng

Ngọc

1955

2005

Hoà Thành

137

Pr. Huỳnh Văn

Ngợi

1950

1989

Trung Bình

138

Mc. Trần Đình

Nha

1950

1989

Lương Hiệp

139

Cl. Đỗ Hoàng

Nhân

1976

2005

Sakeo

140

Gs. Nguyễn Văn

Nhịp

1983

2016

Trường Long

141

Denys Nguyễn Văn

Những

1980

2017

Huyện Sử

142

Mt. Hoàng Đình

Ninh

1946

1973

Dòng Con Đức Mẹ CT

143

Gs. Nguyễn Vĩnh

Phan

1975

2004

Hậu Bối

144

Gs. Phạm Văn

Phán

1937

1967

Nhà Hưu Lm.

145

Pl. Lê Tấn

Phong

1969

2001

USA

146

Pl. Trương Hoàng

Phong

1976

2007

Lộ 20

147

Pr. Lê Quang

Phú

1950

1988

ĐCVTQ

148

Gb. Nguyễn Hoàn

Phú

1984

2014

Đi học

149

Pr. Huỳnh Hồng

Phúc

1958

1994

Nhu Gia

150

Gb. Hồ Vĩnh

Phúc

1987

2019

Bạc Liêu

151

Matthêu Ngô Hoàng

Phụng

1985

2018

Nam Hải

152

Pr. Trần Minh

Phước

1968

2003

Tân Thành

153

Gb. Châu Ngọc

Phương

1958

1994

Cái Trầu

154

Giuse Trần Văn

Phương

1989

2020

Thới Thạnh

155

Gs. Trần Đình

Phượng

1950

1991

Bến Bàu

156

Gs. Hoàng Minh

Quân

1975

2007

Sông Đốc

157

Em. Nguyễn Công

Quận

1961

1997

CQP/CT

158

Vc. Phạm Vũ Thanh

Quang

1976

2016

Đi học

159

Giuse Vũ Ngọc

Quang

1984

2018

Bãi Giá

160

Gs. Bùi Phú

Quốc

1970

2009

Xavier

161

Anre Trần Quang

Quý

1986

2019

Đi học

162

At. Dương Văn

Quyền

1972

2004

Quản Long

163

Pr. Nguyễn Văn

Siêng

1965

2002

Thiết An

164

Fx. Huỳnh Văn

Sơn

1942

1974

Hưu tư gia

165

Gs. Đỗ Kim

Sơn

1934

1965

Hưu Rạch Súc

166

Pr. Nguyễn Việt

Sử

1978

2009

Kinh Ba

167

Ben. Hồ Văn

Tải

1979

2009

Oven

168

Gs. Trương Minh

Tâm

1966

2002

Cồn Mỹ Phước

169

Tm. Nguyễn Văn

Tâm

1969

2000

Tân Hải

170

Pl. Trần Minh

Tân

1978

2009

Cái Cấm

171

Dm. Ngô Hồng

Tấn

1983

2016

Vĩnh Thịnh

172

Pr. Văn Công

Tặng

1982

2014

Xuân Hòa

173

Alp. Lê Kim

Thạch

1951

1989

Vị Hưng

174

At. Trần Minh

Thái

1970

2002

TTMV

175

Ber. Đinh Châu

Thân

1975

2009

Thánh Phụng

176

Gs. Nguyễn Thiên

Thăng

1983

2016

Bến Bàu

177

Gs. Trần Văn

Thăng

1967

2007

Hòa Lý

178

Mic. Bùi Trần

Thắng

1949

1993

Trà Canh

179

Pr. Trần Công

Thắng

1968

2000

Bắc Hải

180

Pl. Lê Hoàng

Thanh

1975

2003

TTMV

181

Ignatio Nguyễn Hoàng

Thanh

1974

2017

Vĩnh Phú

182

Gioakim Nguyễn Hoàng

Thanh

1981

2017

Rạch Gốc

183

Mic. Võ Văn

Thành

1949

1978

Trà Cú

184

Dm. Đỗ Kim

Thành

1928

1954

Hưu TGMCT

185

Gc. Nguyễn Quốc

Thạnh

1980

2017

Tắc Sậy

186

Gs. Nguyễn Văn

Thiện

1985

2019

Đi học

187

Dom Trương Nhựt

Thiện

1989

2020

Lộ 20

188

Vc. Nguyễn Đình

Thịnh

1949

1987

An Bình

189

Vinc. Võ Văn

Thọ

1955

1997

Cái Răng

190

Nic. Đỗ Hoàng

Thọ

1961

1997

Mỹ Phước

191

Pr. Nguyễn Văn

Thọ

1949

1989

Bãi Gía

192

Ga. Vũ Đình

Thuần

1967

2002

Chàng Ré

193

Dm. Nguyễn Ngọc

Thuần

1978

2011

Vĩnh Hiệp

194

Vinc. Trần Văn

Thục

1948

1977

Tân Lộc

195

Gs. Nguyễn Văn

Thương

1968

2004

ĐCVTQ

196

Mc. Phạm Minh

Thủy

1950

1989

Vịnh Chèo

197

Pr. Nguyễn Văn

Tiếp

1979

2010     

 

198

Dm. Nguyễn Thành

Tính

1940

1971

Nhà Hưu Lm.

199

Pr. Đào Quốc

Toản

1980

2012

Cây Bốm

200

Pr. Phạm Hữu

Trí

1974

2001

ĐCVTQ

201

Fx. Phan Văn

Triêm

1945

1976

Sóc Trăng

202

At. Vũ Văn

Triết

1950

1978

TTMV

203

Gb. Nguyễn Hải

Triều

1980

2011

Long Phú

204

Fx. Đinh Ngọc

Triệu

1984

2017

Phụng Hiệp

205

Tm. Nguyễn Phước

Trinh

1949

1991

Kim Phụng

206

Pr. Chu Quang

Trịnh

1955

1994

Đại Hải

207

Fx Trần Bình

Trọng

1968

2000

Tắc Sậy

208

Gs. Trần Bình

Trọng

1980

2009

ĐCVTQ

209

Dm. Nguyễn Trung

Trực

1974

2003

Phụng Tường

210

Gs. Nguyễn Văn

Trực

1981

2012

Gành Hào

211

Dom. Trần Nhật

Trường

1985

2019

Quản Long

212

Tôma Võ Quốc

Trưởng

1985

2018

Long Mỹ

213

Pr. Lê Minh

1980

2011

Tắc Sậy

214

Aug. Nguyễn Thiện

1935

1964

Nhà Hưu Lm.

215

Gb. Phạm văn

Tụ

1977

2004

Cái Rắn

216

Fx. Đinh Trọng

Tự

1939

1968

Nhà Hưu Lm.

217

Gs. Phạm Đức

Tuân

1954

1994

Cờ Đỏ

218

Dm. Ngô Quang

Tuấn

1930

1962

Nhà Hưu Lm.

219

Phêrô Nguyễn Văn

Tuấn

1985

2018

Trà Lồng

220

Phs. Võ Hoàng

Túc

1975

2004

Đại Ngãi

221

Fx. Lê Văn Thanh

Tùng

1977

2004

Vị Thủy

222

Dm. Nghiêm Ngô Hải

Tùng

1985

2014

Kênh Tư

223

Giuse Lê Văn

Tùng

1983

2019

Thới Lai

224

Gs. Nguyễn Hải

Uyên

1946

1973

Nhà Hưu Lm.

225

Pr. Nguyễn Minh

Văn

1955

1996

Trà Rằm

226

Pr. Trương Linh

Vệ

1950

1989

Kế Sách

227

Pr. Nguyễn Trung

Viên

1975

2011

Đại Tâm

228

At. Nguyễn Tri

Viễn

1928

1955

Nhà Hưu Lm.

229

At. Lý Thanh

Việt

1973

2003

Mỹ Xuyên

230

Pr. Trịnh Quốc

Việt

1969

2007

Bàu Sen

231

Phêrô Nguyễn Xuân

Việt

1983

2020

Cà Mau

232

Pr. Tri Văn

Vinh

1949

1978

An Hoà

233

At. Vũ Xuân

Vinh

1948

1977

Nhà Hưu Lm.

234

Pl. Nguyễn Văn

Vinh

1951

1986

Cà Mau

235

Gs. Nguyễn Đức

Vinh

1979

2009

Rạch Gốc

236

Pr. Nguyễn Trần

1979

2014

Bình Thủy

237

Pl. Nguyễn Hoàng

1976

2004

Tam Sóc

238

Ar. Nguyễn Bạch Long

Vương

1983

2014

Kinh Nước Lên

239

Giuse Đỗ Đức

Vượng (OFM)

1971

2016

Ngan Rô

240

Cr. Hồ Bặc

Xái

1947

1976

ĐCVTQ

241

At. Trần Bảo

Xuyên

1977

2007

Bình An