ĐCV Thánh Quý – Cần Thơ: Thánh lễ với Nghi thức Trao ban Tác vụ Đọc sách và Giúp lễ năm 2024

print

ĐCV Thánh Quý – Cần Thơ:

Thánh lễ với Nghi thức Trao ban Tác vụ Đọc sách và Giúp lễ năm 2024

 
tacvu2024
 Thánh lễ với Nghi thức Trao ban Tác vụ Đọc sách và Giúp lễ tại Nhà nguyện A


Vào lúc 06 giờ ngày 01 tháng 5 năm 2024, Đức Cha Phêrô Lê Tấn Lợi, Giám mục Phó Giáo phận Cần Thơ, đã cùng với quý Cha trong Ban Đào tạo – Giảng huấn và quý Cha khách mời long trọng cử hành Thánh lễ với Nghi thức Trao ban các Tác vụ Đọc sách và Giúp lễ cho một số chủng sinh thuộc ba giáo phận: Cần Thơ, Long Xuyên và Vĩnh Long.

Thánh lễ đặc biệt này đã được cử hành trước sự hiện diện của quý tu sĩ, quý phụ huynh – thân nhân chủng sinh cùng mọi thành viên thuộc Đại Chủng Viện.

Trước khi bắt đầu Thánh lễ, Đức Cha Phêrô đã mời gọi cộng đoàn “hiệp ý cầu nguyện cho các thầy luôn ý thức sống tốt ơn gọi của mình”, nhất là qua những tác vụ mà các thầy sắp lãnh nhận.

Trong bài giảng, sau khi mở đầu bằng việc nhắc lại ý nghĩa của các Tác vụ Đọc sách và Giúp lễ, Đức Cha Phêrô hướng cộng đoàn đến mục đích “phục vụ” qua việc “lãnh nhận và thi hành” các tác vụ này. Trước hết, Đức Cha nhấn mạnh rằng “những người được chọn và trao ban tác vụ là để phục vụ cộng đoàn”: Tác vụ Đọc sách là để “đọc Lời Chúa trong Thánh lễ” hay “hướng dẫn cộng đoàn cầu nguyện”; Tác vụ Giúp lễ là để “giúp Hội Thánh cử hành phụng vụ, nhất là cử hành Thánh lễ”. Kế đến, Đức Cha lưu ý đến việc các thừa tác viên không chỉ “lãnh nhận cho đủ điều kiện để lãnh nhận chức thánh”, nhưng phải “thi hành hai tác vụ này một thời gian cân xứng” qua việc “học hỏi và trao dồi thêm”, nhất là về “tinh thần phục vụ”. Để được như thế, Đức Cha nhắn nhủ các chủng sinh sắp lãnh nhận Tác vụ Đọc sách phải chú tâm “suy niệm Lời Chúa” và “sống Lời Chúa” trong cuộc sống hằng ngày. Đối với Tác vụ Giúp lễ, các chủng sinh cần phải “hiểu và thấm nhuần ý nghĩa” những việc mình làm để “mỗi ngày trở nên của lễ thiêng liêng dâng lên Chúa”. Cuối cùng, Đức Cha xin Chúa ban ơn nâng đỡ để các thầy có thể “lãnh nhận và thi hành Tác vụ Đọc sách và Giúp lễ trong tinh thần phục vụ”.

nghithuc
 Các chủng sinh chuẩn bị lãnh nhận tác vụ

Sau bài giảng, Đức Cha Phêrô đã trao ban Tác vụ Đọc sách cho 31 chủng sinh lớp Thần 2 – Khóa XXI với 9 chủng sinh thuộc Giáo phận Cần Thơ, 11 chủng sinh thuộc Giáo phận Long Xuyên và 11 chủng sinh thuộc Giáo phận Vĩnh Long. Nghi thức được tiếp nối với việc trao ban Tác vụ Giúp lễ cho 29 chủng sinh lớp Thần 3 – Khóa XX với 10 chủng sinh thuộc Giáo phận Cần Thơ, 8 chủng sinh thuộc Giáo phận Long Xuyên và 11 chủng sinh thuộc Giáo phận Vĩnh Long.

docsach
 Trao ban Tác vụ Đọc sách
giuple
 Trao ban Tác vụ Giúp lễ

Trước khi kết thúc Thánh lễ, một đại diện của chủng sinh đã có đôi lời tri ân đến Đức Cha Phêrô, quý Đức Cha của ba giáo phận, quý Cha, quý phụ huynh cũng như thân nhân và mọi thành viên trong Đại Chủng Viện.

Với Thánh lễ hôm nay, các chủng sinh đã được lãnh nhận Tác vụ Đọc sách sẽ chính thức “công bố Lời Chúa trong cộng đoàn cử hành phụng vụ” và “loan truyền Tin Mừng cứu độ”, trong khi các chủng sinh đã được lãnh nhận Tác vụ Giúp lễ sẽ “trợ giúp các Linh mục và Phó tế” khi cử hành Thánh lễ, và với tư cách là thừa tác viên ngoại lệ để “trao Mình Thánh Chúa cho tín hữu và cả bệnh nhân” (trích Huấn dụ của Đức Giám Mục). Đây là những tác vụ quan trọng để các chủng sinh tiến gần hơn đến chức phó tế và linh mục theo quy định của Giáo Luật (Điều 1035).

20-x-30-lop-211
 20-x-30-lop-201


Nguồn ảnh: KP – Bài viết: Truyền Thông Giáo Phận Vĩnh Long