Đền thờ Thánh Gioan Latêranô

print

Ðền Thờ Thánh Gioan tại Laterano, mẹ của tất cả các nhà thờ và là Nhà Thờ Chính Tòa của Giáo Phận Roma, nhắc nhở cho các tín hữu “Hồng Ân bí tích Rửa Tội” với tất cả ý nghĩa của ơn này, đồng thời mời gọi các tín hữu cảm tạ bằng chính cuộc sống như con cái Thiên Chúa trong Ðức Giêsu Kitô. Cũng nên nhắc lại rằng, cho đến năm 1377, dinh của Ðức Giáo Hoàng là Ðiện Latêranô, cạnh đền thờ Thánh Gioan. Tại đây, vào năm 1300, Ðức Bonifacio VIII đã ký sắc chỉ khai mạc Năm Thánh đầu tiên trong lịch sử Giáo hội. Tuy nhiên, hồi đó, các tín hữu chỉ phải đi viếng Ðền Thánh Phêrô, và mãi đến Năm Thánh lần thứ hai vào năm 1350, Ðền Thờ Thánh Gioan mới được ghi vào số các nhà thờ cần kính viếng. Latêranô là thánh đường lâu đời nhất trong bốn vương cung thánh đường ở Roma. Chính hoàng đế Constantine đã dâng hiến cho Giáo Hội trước năm 311. Từ đó, thánh đường Latêranô luôn luôn là trung tâm của đời sống Kitô hữu trong thành phố; dinh thự của các Ðức Giáo Hoàng và là nhà thờ chánh tòa của Roma. Qua nhiều thế kỷ, năm Công Ðồng chung và nhiều nghị hội địa phận đã nhóm họp tại Thánh Ðường Latêranô. Chính vì thế, thánh đường Latêranô xứng đáng “Mẹ của các giáo đường khắp thế giới”.

Nguồn Audio: Đài Vatican