Đừng Ly Dị – Lý Bông Dừa

print

Đừng Ly Dị

Matthêu Thiên Tình Khắt

Mt 5,31-32//19,1-9

 Lý Bông Dừa

Câu 1: Nghe này ! Luật thuở xưa ghi là: Này đây ai muốn ly hôn hãy làm như sau. Là cho, vợ chứng thư đơn từ. Khi viết xong rồi có quyền rẫy vợ thôi. Còn Ta thì chẳng bao giờ cho. Làm chứng thư ly dị hay thuận tình ly hôn.

Câu 2: Khi mà từ thuở xưa muôn đời. Này đây Thiên Chúa trao ban sống đời chung đôi. Người cho vợ sống chung bên chồng, liên kết hai người nay còn chỉ một thôi. Điều chi mà Chúa ta truyền ban, mà Chúa đã kết hợp chẳng bao giờ phân ly.

Câu 3: Nghe lời! Mà Chúa ta ban truyền. Thì ta vui sống hôn nhân với lòng trung trinh. Tình yêu vẹn thủy chung muôn đời. Xây đắp gia đình trong niềm kính trọng nhau. Cùng nhau dìu bước trong niềm tin. Mình sống trong gia đình theo chuyện tình Ba Ngôi.