Ephata con mở ra – Thế Thông (thơ Từ Linh)

print

Đk.
Ephata. Hãy mở hãy mở ra. Ephata. Để con ngắm dấu đanh trên xác Chúa hôm nào. Ephata. Hãy mở hãy mở ra. Ephata. Để tim con vang hòa bài tình ca.
1.
Con mở ra Chúa ơi! Để môi ngân vang câu ca ngợi. Để tai nghe bao lời hằng sống. Và để tim rung động giữa cõi đời. Tình Chúa luôn gọi mời gặp Chúa nơi phận nhỏ, nơi những người nghèo khó thống khổ bơ vơ, nơi đứa trẻ ngây thơ đang đầu đường xó chợ.
2.
Con mở ra Chúa ơi! Nhìn xem Chúa tác tạo phi thường. Nhìn xem quanh con bao nhịp sống. Ngàn tội vương xin Ngài hãy phá tan. Tình Chúa ôi nồng nàn. Tình Chúa ôi ngút ngàn như biển tình thương xót, thấm đượm trong con. Con biết phải cho đi sẽ nhận nhiều phúc lành.
3.
Gian trần nhiều nỗi đau. Lòng Chúa mãi xót thương dạt dào. Đời con không khi nao hiểu thấu. Nhìn đồi cao sao Ngài chết thảm sầu? Thập giá ôi nhiệm mầu. Máu Thánh luôn chảy trào. Ôi suối nguồn châu báu Chúa dành cho con. Xin cảm tạ ơn sâu. Xin mở lòng đón nhận.

ephataconmora_tth-tl