Giáo lý viên Họ Khánh Hưng Mừng Sinh Nhật Chúa tại nhà Học Viên

print

Ra đi cùng Chúa Giêsu Hài Đồng-2020.

Thầy cô giáo lý viên gx. Khánh hưng ra đi cùng Chúa Giêsu Hài Đồng đến nhà bạn chưa một lần biết sinh nhật (ăn bánh sinh nhật) tổ chức sinh nhật Chúa Giêsu Hài Đồng nơi Chúa thích. 
Các em học sinh giáo lý rất phấn khởi…yêu Chúa Giêsu Hài Đồng…yêu nơi máng cỏ của Chúa. 
Ban giáo lý Gx. Khánh Hưng