Giáo Phận Cần Thơ Khai Mạc Năm Thánh và Truyền Chức Linh Mục 20/06/2018

print