Giáo Xứ Lộ 20 đón Cha phó mới Đôminicô Trương Nhựt Thiện

print

Giáo Xứ Lộ 20 đón Cha phó mới Đôminicô Trương Nhựt Thiện

Sau 15 ngày đón Cha sở mới, ngày 22/7/2020 Giáo xứ Lộ 20 lại vui mừng được đón Cha phó mới Đôminicô Trương Nhựt Thiện. Cha là một trong hai linh mục đồng tuổi trẻ nhất GP Cần Thơ.

Cha phó Đôminicô Trương Nhựt Thiện vừa được ĐGM Giáo phận truyền chức linh mục vào ngày 17/6/2020. Cha sinh năm 1989 (31 tuổi), quê gốc Họ Đạo Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu. Cả Cha sở và Cha phó mới đều khá trẻ trung với Giáo xứ Lộ 20 đã bước vào tuổi 58 tuổi.

Với đặc thù của Giáo xứ Lộ 20, ngoài nhà thờ chính còn thêm cơ sở 2 có thánh lễ hàng ngày. Số lượng học sinh giáo lý trong năm học vừa qua gần 450 em, tăng hàng năm. Hợn nữa, trong địa bàn Giáo xứ có nhiều khu đô thị mới, trường đại học, bệnh viện nên số giáo dân luôn biến động (hiện tại hơn 2.000 giáo dân).

Chắc chắn Cha phó mới sẽ cộng tác đắc lực với Cha sở và HĐMVGX, giúp Giáo xứ ngày một phát triển về đời sống: Đức Tin, Phượng Tự, Hiệp Thông, Bác Ái và Loan Báo Tin Mừng.

Cầu chúc Cha luôn thiện chí và thánh thiện như tên gọi của Cha.

MVTT/Hạt Cần Thơ