Giới Gia Trưởng Của Họ Đạo Sóc Trăng Mừng Lễ Bổn Mạng

print

Giới Gia Trưởng Họ Đạo Sóc Trăng Mừng Lễ Bổn Mạng 19/03/2023

Cùng với Giáo Hội hoàn vũ, trong ngày lễ kính trọng thể Thánh Giu-se, Bạn Trăm Năm Đức Trinh Nữ Maria, vị thánh quan thầy của Giáo Hội Việt Nam, cũng là bổn mạng của quý anh em giới gia trưởng họ đạo Sóc Trăng.

Trong ngày lễ trọng đại này, Cha sở Clemente đã tổ chức buổi tĩnh tâm, giải tội và dâng thánh lễ cầu nguyện cách đặc biệt cho quý gia trưởng, trong bầu không khí thân tình, vui mừng và thánh thiêng.

Cha sở ước mong quý anh em gia trưởng ý thức thực hiện lối sống hiệp hành:  hiệp thông, tham gia và tích cực thi hành sứ vụ làm chứng cho niềm vui tin mừng của Chúa nơi môi trường gia đình, khu xóm và trong Họ đạo.

Hy vọng anh em gia trưởng có được đời sống mẫu mực, là điểm tựa đức tin vững chắc cho mọi thành viên trong gia đình, trở thành muối men và ánh sáng giữa trần đời, theo gương vị gia trưởng tuyệt hảo là thánh cả Giu-se.

MVTT/Hạt Sóc Trăng