GPCT: Liên Đoàn Phêrô Đoàn Công Quý Kế Hoạch Thực Hiện Chiến Dịch Bó Hoa Thiêng

print
THIẾU NHI THÁNH THỂ VIỆT NAM
LIÊN ĐOÀN PHÊRÔ ĐOÀN CÔNG QUÝ
GIÁO PHẬN CẦN THƠ
 
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHIẾN DỊCH BÓ HOA THIÊNG
Cầu nguyện cho thế giới và đất nước Việt Nam sớm chấm dứt đại dịch Covid-19
 
Quý Trưởng cùng nhau chung tay thực hiện Bó Hoa Thiêng từ hôm nay nhé …