Hạt Bạc Liêu: Họp Mặt Loan Báo Tin Mừng

print

Hạt Bạc Liêu: Họp Mặt Loan Báo Tin Mừng

Hôm nay, 18/10/2018 Hạt Bạc Liêu tổ chức buổi HỌP MẶT LOAN BÁO TIN MỪNG tại Nhà thờ Giá Rai. Khoảng 150 người từ các họ đạo tụ họp về Nhà thờ Giá Rai để học hỏi và thảo luận về đề tài truyền giáo.

Đề tài 1: Tại sao phải loan báo Tin mừng?

Đề tài 2: Đường hướng – Phương thức loan báo Tin Mừng của Giáo Hội.

Sau mỗi đề tài là hội thảo của các nhóm để tìm ra phương hướng loan báo Tin Mừng phù hợp với từng họ đạo.

Cuối cùng là Thánh Lễ do cha Quản Hạt Bạc Liêu, Giuse Võ Văn Hoài chủ tế để cầu nguyện cho việc Loan Báo Tin Mừng.

JHK