Họ đạo Sóc Trăng: Lễ giỗ 10 năm  Đức Cha  Emmanuel Lê Phong Thuận

print

Họ đạo Sóc Trăng: Lễ giỗ 10 năm  Đức Cha  Emmanuel Lê Phong Thuận

17/10/2010 – 17/10/2020

Cha sở Phanxicô Xavie có quy định “ngầm” với các cha phó là Lễ giỗ 5,10,15,20,25 năm… của các Giám mục trong giáo phận là các cha đồng tế. Bên cạnh đó, cha sở cũng mời gọi bà con giáo dân đi tham dự thánh lễ cầu nguyện cho quý Đức Cha. Đây là dịp thể hiện lòng biết ơn đối với các ngài.

Trong bài chia sẻ, cha sở cũng nhắc lại những đóng góp của Đức Cha Emmanuel cho Giáo Phận Cần Thơ và Giáo Hội Việt Nam. Đức Cha Emmanuel là một vị mục tử luôn gần gũi và sống hết lòng với đoàn chiên trong giáo phận.

Xin Chúa ân thưởng cho Đức Cha và xin Đức Cha cũng nhớ đến chúng con.

MVTT/ Hạt Sóc Trăng