Họ Đạo Trà Rằm Đón Cha Sở Mới

print

Họ Đạo Trà Rằm Đón Cha Sở Mới

 Vào lúc 9h00, ngày 28/7/2022, cộng đoàn Họ đạo Trà Rằm thuộc giáo hạt Trà Lồng, đã hân hoan đón mừng cha sở mới Emmanuel Nguyễn Văn Ghi, nguyên Cha Sở Họ Đạo Vĩnh Mỹ, Hạt Bạc Liêu.

Nghi thức nhậm chức linh mục chánh sở được diễn ra trang trọng và hợp luật, dưới sự chủ sự của Cha quản hạt Trà Lồng.

Cùng hiệp thông với cha Emmanuel, có sự hiện diện gần 40 Cha: Cha Quản Hạt Bạc Liêu, Cha Quản Hạt Cà Mau, Cha Quản Hạt Đại Hải, quý Cha hạt Bạc Liêu đưa tiễn, quý Cha hạt Trà Lồng đón người anh em mới. Đồng thời, có sự hiện diện đông đảo của bà con giáo dân Họ đạo Trà Rằm đón vị chủ chăn của mình và quý thân nhân, ân nhân của Cha Emmanuel và giáo dân Họ đạo Vĩnh Mỹ tiễn cha về xứ mới.

Sau phần nghi thức nhậm chức, Cha Tân Chánh sở đã chủ sự giờ chầu thánh thể, cầu nguyện cho họ đạo Trà Rằm, cách riêng cho chính bản thân Cha được chu toàn bổn phận mà Chúa và giáo hội trao phó cho mình.

Nguyện xin Chúa tuôn đổ muôn ơn lành trên Cha Emmanuel. Xin Chúa gìn giữ Cha trên mọi nẻo đường đời.

  MVTT/Hạt Trà Lồng