Họ đạo Xuân Hòa đón Cha Phó Pr. Văn Công Tặng.

print

Họ đạo Xuân Hòa đón Cha Phó Pr. Văn Công Tặng.

Hôm nay ngày 17 tháng 8 năm 2019 họ Đạo Xuân Hòa Hân Hoan chào đón cha phó mới. Pr. Văn Công Tặng.

Đại diện cho hạt Hải, cha Gb Nguyễn Phước Hội đọc giấy bổ nhiệm của Đức Cha Stephano Giám Mục Giáo Phận Cần Thơ. Sau đó, cha phó Pr. chủ sự giờ chầu thánh Thể cầu nguyện cho họ đạo và phó dâng lên Chúa đời sống mục vụ tâm tình trong tương lai.

Sau giờ Chầu, quý Cha, tu Sĩ nam nữ, thân nhân và một số bà con giáo dân ở lại dùng tiệc mừng đón Cha Phó mới. Cầu chúc cho Cha Phó Pr. Văn Công Tặng được dồi dào sức khỏe và bình an trong sứ vụ mới.

MVTT/Hạt Đại Hải