Lắng Nghe Vâng Phuc

print

Lắng Nghe Vâng Phuc

Vâng phục trọn vẹn Giê-su

Từ trời cao thẳm khiêm nhu làm người

Trẻ thơ hạnh phúc tươi cười

Thi hành sứ vụ nhiều người noi theo.

 

Tin Mừng hạt giống vãi gieo

Hồng ân cứu độ người nghèo ưu tiên

Ân cần giải thoát ưu phiền

Tinh thần thể xác ơn riêng phàm trần.

 

Giáo sĩ tu sĩ giáo dân

Lắng nghe vâng phục tăng phần yêu thương

Giê-su Con Chúa là đường

Vượt qua thử thách thiên đường mai sau.

 

Cuộc sống hiện tại muôn màu

Tin yêu phó thác trước sau vẹn toàn

Phụng vụ Bí tích mãi còn

Thánh lễ chóp đỉnh vuông tròn Ngôi Hai.

 

Đạo đức thánh thiện mỗi ngày

Là nguồn sức sống tương lai sau này

Giáo hội khắp chốn đó đây

Vui mừng hy vọng tràn đầy hân hoan.

 

Tĩnh tâm nối kết sẵn sàng

Thần khí hướng dẫn Chúa càng ban ơn

Gian truân vất vả không sờn

Vinh danh Thiên Chúa sáng hơn cuộc đời.

 

Lắng nghe vâng phục gọi mời

Thực thi sứ mạng từ trời gọi ta

Hiệp thông nối kết thiết tha

Chung hưởng hạnh phúc Chúa Cha tạo thành.

 

Lm. Biển Xanh.