“Lạy Chúa, con đây!”: Điểm khởi đầu

print

“Lạy Chúa, con đây!”: Điểm khởi đầu

Lạy Chúa,
khi đáp lời: “Lạy Chúa, con đây!”
con cứ tưởng mình vừa chạm được
cùng đích của cả cuộc đời con.
Con cứ tưởng ấy là điểm
sau một chuyến hành trình vất vả.
Nhưng rồi dần dần con khám phá,
thì ra đó chỉ mới là điểm khởi đầu.

Con đã phải lặng và lắng thật lâu,
để có thể nghe được tiếng Chúa.
Con đã hết sức ngỡ ngàng kinh ngạc
tự hỏi: tại sao Chúa lại chọn con?
Càng nhìn vào bản thân giới hạn của mình,
con càng thấy tình yêu của Chúa bao la và mầu nhiệm.
Càng thấy những bất toàn và bất xứng nơi con,
con càng nghiệm được Chúa trung thành và kiên vững.

Như các môn đệ đầu tiên,
con đã hồ hởi bỏ tất cả mà theo tiếng Chúa gọi.
Để rồi càng đi theo Chúa trên hành trình dâng hiến
con càng khám phá ra những giới hạn của mình.
Có một lần để xướng tên của con trước mặt Chúa
để long trọng nói lên lời khấn hứa,
con còn có cả một đời dài
để hiện thực hóa ân huệ của Chúa trên cuộc đời con.

Lạy Chúa
xin dẫn con đi từng bước
và xin đưa đến thành toàn tốt đẹp
điều Chúa đã khởi sự nơi con

Cao Gia An, S.J.