Lịch Giải Tội Lễ Giỗ Lần Thứ 77 Cha Phanxicô Trương Bửu Diệp Năm 2023

print

Lịch Giải Tội Lễ Giỗ Lần Thứ 77

Cha Phanxicô Trương Bửu Diệp Năm 2023

– Các Cha Dòng

– Các Cha 5 năm Linh Mục

– Các Cha trong Giáo Phận

 

THỨ SÁU NGÀY 10 THÁNG 03 NĂM 2023

18g00

Cơm chiều

 

19g30 – 21g00

Giải tội

Các Cha 5 năm LM và các Cha Dòng

21g00

Nghỉ đêm

 

 

THỨ BẢY NGÀY 11 THÁNG 03 NĂM 2023

04g30

Giải tội

Các Cha 5 năm LM và các Cha Dòng

06g00

Ăn sáng

 

08g30 – 11g00

Giải tội

Hạt Cà Mau

11g00

Cơm trưa

 

14g00 – 18g00

Giải tội

Hạt Cần Thơ

18g00

Cơm chiều

 

19g00 – 21g00

Giải tội

Hạt Đại Hải + Hạt Sóc Trăng

(Các Cha 5 năm LM và các Cha Dòng)

21g00

Nghỉ đêm

21g00 – 24g00

Giải tội

 

 

CHÚA NHẬT NGÀY 12 THÁNG 03 NĂM 2023

00g00 – 05g00

Giải tội

Hạt Trà Lồng + Hạt Vị Thanh

(Các Cha 5 năm LM và các Cha Dòng)

06g00

Ăn sáng

06g00 – 09g00

Giải tội