Lịch Thuyên Chuyển Các Cha Hạt Vị Thanh 2019

print

Lịch Thuyên Chuyển Các Cha Hạt Vị Thanh 2019

==================

 

NGÀY

 

TÊN THÁNH

HỌ VÀ TÊN

 

NƠI ĐẾN

 

GIỜ

26/7

Cha Giuse

Hoàng Minh Quân

Đến giáo xứ

Sông Đốc

Thánh lễ lúc 10 giờ     

(áo trắng)

27/7

Cha Simon

Ng Huỳnh Duy Anh

Đến giáo xứ

Vị Hưng

Chầu T T lúc 10 giờ

30/7

Cha Đôminicô

Lê Văn Hội

Đến giáo xứ

Hòa Trung

Thánh lễ lúc 9 giờ 30  

(áo trắng)

  7/8

Cha Giuse

Vũ Quốc Hiệp

Đến giáo xứ

Tân Phú

Thánh lễ lúc 10 giờ     

( áo trắng)

  9/8

Cha Phaolô

Nguyễn Tấn Bửu

Đến giáo xứ

Vị Thanh

Chầu TT lúc 10 giờ

10/8

Cha Đôminicô

Nguyễn Văn Hiếu

Đến giáo xứ

Tôma

Thánh lễ lúc 10 giờ     

(áo đỏ)

 

                                                                                                MVTT/ HẠT VỊ THANH