Lịch Thuyên Chuyển Lm Hạt Cần Thơ 2022

print

Lịch Thuyên Chuyển Lm Hạt Cần Thơ 2022

  1. Cha Pl Lê Hoàng Thanh về Trà Lồng, lúc 10g thứ hai 24.01.2022
  2. Cha Pl Trương Hoàng Phong về phụ trách dự tu tại TTMV, Thứ hai ngày 07.02.2022
  3. Cha Dom Phan Văn Để về phụ trách quản lý TTMV, Thứ hai ngày 07.02.2022
  4. Cha Gs Bùi Chí Cường về nhận sở Họ đạo Lộ 20, lúc 9g thứ năm 10.02.2022. Xin mang lễ phục trắng

Hạt Cần Thơ kính báo