Lịch Tĩnh Tâm LM các Hạt GPCT Tháng 03/2019

print

Lịch Tĩnh Tâm LM các Hạt GPCT Tháng 03/2019

 

CT: Ngày 04 Thứ Hai

VT: Ngày 05 Thứ Ba

TL:  Ngày 06 Thứ Tư

ĐH: Ngày 09 Thứ Bảy

ST: Ngày 08 Thứ Sáu 

 

 TIN MỚI NHẬN:

Tháng 3 Hạt Bạc Liêu và Cà Mau không Tĩnh Tâm LM để quý cha phục vụ Lễ Giỗ cha Phanxico Trương Bửu Diệp.