Mừng Kính Thánh Quan Thầy

print

Mừng kính Thánh Quan thầy

Mừng kính chân phước Anrê

Xuất thân từ đất Phú Yên quê nghèo

Mười bảy tuổi đã đi theo

Cha hiền Đắc Lộ rắc gieo Tin Mừng

 

Bao nhiêu gian khổ đã từng

Một lòng trung tín không ngừng dấn thân

Ngày đêm việc Chúa chuyên cần

Dạy cho đời biết hồng ân Chúa trời

 

Tử đạo mười chín tuổi đời

Nêu gương hậu thế ngời ngời sáng soi

Ngài là giáo lý viên thôi

Nhưng lòng yêu Chúa thì ôi rất nhiều

Dâng lên Thiên Chúa dấu yêu

Mối tình đẹp đến nỗi liều hy sinh

 

Bao nhiêu hạt giống đức tin

Nhờ Ngài nay đã trổ sinh lúa vàng

Chúng con rất đỗi hân hoan

Có Ngài là thánh quan thầy mến yêu

 

Chúng con thầm ước một điều

Tình yêu đáp trả tình yêu như Ngài

Xin cho con mãi hăng say

Nhiệt tình trung tín như Ngài mà thôi

 

Xin thương ghé mắt trông coi

Chuyển cầu cùng Chúa Ba Ngôi trên trời

Giáo lý viên mãi sáng ngời

Tinh thần phục vụ suốt đời không quên

 

Mong cho Danh Chúa sáng lên

Noi gương chân phước vững bền tin yêu!

 

Nghề Giáo Lý Viên

Nghề nào cũng được trả lương

Nghề nào cũng có yêu thương buồn phiền

Con mang nghề giáo lý viên

“Lương tâm, lương thiện là tiền tâm linh

 

Mỗi lời hát lẫn câu kinh

Mỗi bài giáo lý đượm tình Chúa yêu

Cho con hạnh phúc thật nhiều

Khi cùng với Chúa sớm chiều giảng rao

 

Đời tìm nghề tiến thân cao

Nghề con làm phải bước vào khiêm nhu

Người tìm danh vọng phù du

Con tìm ý Chúa cho dù đời quên

 

Một nghề rất dễ gọi tên

Nhưng làm muốn tốt phải nên nguyện cầu

Kết hợp với Chúa đậm sâu

Sống gương nhân chứng thay câu dạy đời

 

Một nghề chẳng trả tiền đời

Nhưng bằng tình Chúa tuyệt vời mênh mông

Phục vụ hai tiếng nhưng không

Chúa ban lại khoảng trời hồng ơn thiêng

 

Con mang nghề giáo lý viên

Là mang trách nhiệm rao truyền tin vui

Dẫu nghề cay đắng ngọt bùi

Vẫn mong ơn thánh dưỡng nuôi con hoài

 

Nhiệt thành,phục vụ,hăng say

Mang tình yêu Chúa qua bài học hay

Để em thơ bé mỗi ngày

Nhận ra tình Chúa đong đầy tháng năm

 

Một nghề dẫu rất lặng thầm

Mà luôn phải đặt hết tâm của mình

Câu kinh gói tấm chân tình

Nghề con nghề của hành trình yêu thương…

…..

Xin noi gương thánh quan thầy yêu mến

Gương tuyệt vời sống nhân chứng yêu thương

Đức tin ấy thắp lên như ngọn nến

Sáng đời con một lối bước tín trung…

Anna Anh Đào