Sao Ngài Đành Bỏ Con

print

Sao Ngài Đành Bỏ Con

Sao Ngài đành bỏ con, hỡi Cha ?!

Để nụ hôn tình thành dối trá

Người thân bán con cho ác tà

Mạng con chỉ vài chục đồng thôi !

 

Sao Ngài đành bỏ con, Chúa hỡi?!

Thân con chúng đánh, nát tơi bời

Vòng gai sỉ nhục, bao đau đớn

Tử tù tướng cướp, vẫn còn hơn !

 

Sao Ngài bỏ con trong cô đơn ?!

Đau thương. sỉ nhục, bao tủi hờn

Sao đành bỏ con Cha ơi hỡi?!

Mồ hôi lẫn máu, lệ tuôn trào !

 

Chẳng còn ai luyến tiếc, xuyến xao

Sao Ngài bỏ con trong thinh lặng ?!

Thánh giá đau thương, con vác nặng

Sức mòn, hơi kiệt, con ngã nhào

 

Ngài không cứu, nỡ bỏ con sao !?

Đóng đinh thập giá như tử tội

Te tua, sỉ nhục chết trên đồi

Hồn con xin phó thác, Chúa ôi

 

Hồn con, xin phó thác Chúa Trời

Hy sinh chết, cho đời tội lỗi

Ý nghĩa thay, hạt lúa mì mục thối

Nảy mầm gieo hạt giống sinh sôi

 

Nảy mầm gieo hạt giống sinh sôi

Tình yêu nở rộ đời muôn lối

Cho người người thêm sức sống mới

Tình nghĩa giao duyên Đất với Trời

 

Paulus Trần