Sinh Nhật Gioan Tẩy Giả

print

Sinh Nhật Gioan Tẩy Giả

Sinh ra là để chết đi

Sống theo chân lý, chết vì công minh

Tuân theo chính nghĩa rành rành

Từng điều Luật Chúa thi hành sớm khuya

 

Gioan kỳ lạ sinh ra

Bụi đời giản dị nhưng mà thẳng ngay

Nói hay, làm đúng, chẳng sai

Dù ai ghen ghét, dù ai hiềm thù

Gioan – ta cứ là ta

 

Nhỏ mà hóa lớn, đúng là vĩ nhân

Kính mừng lễ Thánh Gioan

Nghĩa là phải xét lương tâm rạch ròi

 

Sinh ra là để yêu đời

Mến Chúa, yêu người, chân lý phải theo

Nói sai, nói láo, nói leo

Đều là nói xạo, tào lao thôi mà

 

Gioan Tẩy Giả thật thà

Cầu thay nguyện giúp bốn mùa đời con

Để đừng nhát đảm, yếu hèn

Luôn theo công lý, không quên công bình

Trầm Thiên Thu