Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Năm 16/08/2018: Chúa luôn tha thứ

print