Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Năm 30/08/2018: Tỉnh thức và cầu nguyện

print