Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Tư 29/08/2018: Làm chứng cho sự thật

print