Tháng Ba Nguyện Cầu

print

Tháng Ba Nguyện Cầu

 

Đất trời chợt lặng Tháng Ba

Bởi vì dịch cô-rô-na hoành hành

Bao điều ảnh hưởng phát sinh

Khó khăn chồng chất, tình hình thêm căng

 

Các sinh hoạt hóa khác thường

Dù đời hay đạo cũng giằng co luôn

Người già, người trẻ đều buồn

Hoang mang, sợ hãi, bần thần lắng lo

 

Cô đơn thân phận bụi tro

Chỉ tin cậy Chúa nhân từ mà thôi [*]

Chúng con phạm tội nhiều rồi

Mùa Chay sám hối, xin Ngài thứ tha

 

Cho cơn đại dịch mau qua

Bình an cuộc sống, tôn thờ Ba Ngôi

Lạy Thiên Chúa của muôn loài

Chỉ một mình Ngài có thể cứu nguy

 

Cầu xin Đức Mẹ chở che

Mọi người thoát khỏi dịch vi trùng này

 

TRẦM THIÊN THU

Mùa Chay và Mùa Dịch Corona – 2020

—–

[*] Et 4:17t – “Con cô đơn, xin đến cứu giúp con. Lạy Chúa, ngoài Ngài ra, con đâu còn ai nữa!”