Thánh Ca Chúa Ba Ngôi

print

Thánh Ca Chúa Ba Ngôi

  1. Tôn Vinh Ba Ngôi – Ca Đoàn Sao Mai
  2. Mừng Danh Thánh Chúa – Gia Ân
  3. Cầu xin Chúa Thánh Thần – Lm. Nguyễn Sang
  4. Thánh Thần Hãy Đến – Diệu Hiền Phi Nguyễn
  5. Thiên Chúa Ba Ngôi – Sr. Hiền Thông
  6. Thánh Thần Hãy Đến – Như Mai
  7. Thắp Sáng Lên – Ca Đoàn Viễn Xứ
  8. Cám Ơn Cha – Ca Đoàn CTDS
  9. Tạ Ơn Ba Ngôi – Xuân Trường
  10. Tôn Vinh Chúa Cha – Ca Đoàn Đức Mẹ
  11. Ca Khúc Trầm Hương
  12. Xin Ngôi Ba – Lê Anh
  13. Dâng Lên Cha – Thiên Ái
  14. Lạy Chúa thánh Thần – Ca Đoàn Đức Mẹ
  15. Tôn Vinh – Ca Đoàn Sao Mai
  16. Giesu Đấng Cứu Độ – Ca Đoàn Đức Mẹ
  17. Kinh Nguyện Với Chúa Ba Ngôi – Xuân Trường
  18. Vua Hòa Bình – Trần Đính
  19. Tặng Phẩm Thần Linh – Tam Ca Đồ Rê Mi
  20. Tôn Vinh Ba Ngôi – BHX Suối Việt