Thánh lễ 9g00 tại Tắc Sậy cầu nguyện cho việc Loan báo Tin mừng

print

Thánh lễ 9g00 tại Tắc Sậy cầu nguyện cho việc Loan báo Tin mừng

Đức cha Stephanô chủ tế thánh lễ 9g00 ngày 11/3/2023 tại Tắc Sậy cầu nguyện cho việc Loan báo Tin mừng của Giáo phận Cần Thơ.