Thánh lễ Khởi đầu Sứ vụ Mục tử của Đức cha Gioan Đỗ Văn Ngân (Trực tiếp 8g30)

print