Thánh Lễ Phong Thánh cho Mẹ Têrêsa Calcutta tại Vatican (Lễ kính 5/9)

print